×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
30.10.2020 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า)...   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
30.10.2020 Waiter Waitress [พนักงานเสริฟ] รับด่วนมาก...   
[หลายอัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
30.10.2020 Head Chef   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
30.10.2020 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
30.10.2020 Bar Supervisor   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
30.10.2020 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)...   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
28.10.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] บริษัท เอสเทล แบงค็อก จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]

1