×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
12.11.2018 Waitress and Waiter @ Supatra River House Restaurant   
[4 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Captain @ Supatra River House Restaurant   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Sous Chef   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Thai Cook/ กุ๊กครัวไทย   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก...   
[หลายอัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Bar Attendant (Bar Beer)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 กราฟฟิกดีไซน์   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Guest Service Agent [GSA] รับด่วนมากๆ   
[3 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Laundry Staff [พนักงานซักรีด] รับด่วนมากๆ...   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 Room Attendant   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 พนักงานบัญชีเต็มระบบ (รับด่วนมากๆ)...   
[2 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 European Cook กุ๊กยุโรป กุ๊กไทย ด่วน...   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.11.2018 BellBoy [พนักงานยกกระเป๋า] รับด่วนมากๆ...   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Room Attendent   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Accounting officer   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Reservation Officer   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Guest Service Officer (GSO)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Room Boy (Handy Man)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Commiss II   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Night Receptionist   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
11.11.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]

1 2 Next