×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
18.06.2018 Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
18.06.2018 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] ด่วนมาก! ผ่านสัมภาษณ์รับเ...   
[2 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
18.06.2018 Cook ครัวไทยจีน ยุโรป ด่วนมาก! ทราบผลการสัมภาษณ์ทันที...   
[2 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
18.06.2018 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
18.06.2018 Houseman Pubic Area   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.06.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.06.2018 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.06.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
14.06.2018 นักศึกษาฝึกงานแผนกครัว...   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
13.06.2018 Cashier/ แคชเชียร์   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
13.06.2018 ช่าง/ Technician (รายวัน)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
12.06.2018 Thai Cook/ กุ๊กครัวไทย   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
07.06.2018 Demi-Chef (ครัวไทย)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
07.06.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
07.06.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]

1