×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
25.03.2019 Restaurant Manager @ Supatra River House Restauarant   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 Barista Supervisor/ หัวหน้าร้านกาแฟ...   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก...   
[หลายอัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 Cashier/ แคชเชียร์   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 พนักงานขับรถผู้บริหาร...   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 Sales and Marketing Coordinator   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 Guest Service Agent Night รับด่วนมากๆ   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 Night Audit   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 ฝ่ายประสานงาน   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 BellBoy [พนักงานยกกระเป๋า] รับด่วนมากๆ...   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 Sale Coordinator   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 Room Attendant ด่วนมาก!   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
22.03.2019 E-Commerce officer   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
21.03.2019 Commiss II   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
21.03.2019 Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
21.03.2019 Guest Service Officer (GSO)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
21.03.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
21.03.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
21.03.2019 Head Of Kitchen   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
21.03.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
20.03.2019 รับสมัครพนักงานบริการ (เสิร์ฟ)และครัว ประจำสาขา เซ็นทรัล ปิ่...   
[5 อัตรา] Foodxcite Co,. Ltd- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
20.03.2019 Barista   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
20.03.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
18.03.2019 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
18.03.2019 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
18.03.2019 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
18.03.2019 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]

1 2 Next