×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
17.01.2019 รับสมัครพนักงานบริการ (เสิร์ฟ)และครัว ประจำสาขา เซ็นทรัล ปิ่...   
[5 อัตรา] Foodxcite Co,. Ltd- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
16.01.2019 นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก...   
[หลายอัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
16.01.2019 Bar Attendant (Bar Beer)   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
16.01.2019 Barista   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
16.01.2019 Cashier/ แคชเชียร์   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
16.01.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
16.01.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
16.01.2019 Bellboy/Porter   
[2 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
16.01.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Baan Wanglang Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Accounting officer   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Room Attendent   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Accounting officer   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Room Boy (Handy Man)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Guest Service Officer (GSO)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 AR / Income   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Commiss II   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Head Of Kitchen   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Digital Marketing Coordinator   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] CHANN | Bangkok-Noi ชาน | บางกอกน้อย- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Barista บาริสต้า   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 BellBoy [พนักงานยกกระเป๋า] รับด่วนมากๆ...   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Room Attendant   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
15.01.2019 Laundry Staff [พนักงานซักรีด] รับด่วนมากๆ...   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]

1 2 Next