×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.02.2019 | Viewers 1,220
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตประเวศ]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Male / Female 22-35 years old
- Bachelor- s degree or higher in Finance & Accounting
- High managerial skill with full leadership & good attitude
- Good command in English
- Computer skill is essential
- Able to work under pressure and high time management skill
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
บริษัท กรู์เมท์ พรีโม่ จำกัด
เปิดโอกาสอนาคตความก้าวหน้าทางสายอาชีพ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึงในธุรกิจให้บริการอาหารและ เครื่องดื่มสําหรับโรงพยาบาล เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญ พร้อมประสบการณ์อย่างมือ อาชีพและคนรุ่นใหม่ทีมีความสามารถ พร้อมจะเติบโตไปกับเรา
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน เยี่ยมไข้ ของขวัญพนักงาน คลอดบุตร
- ค่าทำงานผลัดกลางคืน
- อาหารฟรี 2 มื้อ
- ชุดพนักงานพร้อมบริการซักรีด
- วันลาพักร้อน 8-21 วัน (ตามอายุงาน)
- กิจกรรมสันทนาการงานเลี้ยงบริษัทประจำปี
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---