×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.06.2019 | Viewers 2,213
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ประจำที่ โรงแรมซีซัน สยาม ติดซอยราชปรารภ 20
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น
2. ติดตามงานประจำวันทั้งหมด บันทึกและจัดเก็บหากจำเป็น
3. ควบคุมอุปกรณ์แสดงภาพและเสียงทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบสินค้าคงคลังเป็นระยะๆ รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนภัยต่อหัวหน้าวิศวกรได้ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง)
4. แก้ปัญหา ดำเนินการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา อุปกรณ์เสียง โทรทัศน์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เช่น อินเตอร์คอม ระบบส่งข้อความ ระบบสื่อสารและลำโพง เป็นต้น
5. สนับสนุนคำร้องขอต่างๆ เช่น การติดตั้งไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง สปอร์ตไลท์ เป็นต้น รวมทั้งบำรุงรักษาเสาอากาศโทรทัศน์และอุปกรณ์เสียงของโรงแรม
6. รายงานความผิดปกติของอุปกรณ์ในทันทีที่พบเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป
7. ตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
8. ดูแลพื้นที่และอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงานและความสะอาดเป็นสำคัญ
9. ดำเนินการบำรุงรักษาและควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัยทั้งหมดตามโปรแกรมการบำรุงรักษาที่กำหนดโดยหัวหน้าช่าง
10. กำกับดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
11. รับผิดชอบในการเติมสารเคมีสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงที่ผ่านการใช้งานแล้ว และดำเนินการตรวจสอบโดยผู้จำหน่ายอุปกรณ์
12. ดำเนินโปรแกรมการกำกับดูแลโดยหัวหน้าช่าง


Contact
ข้อมูลติดต่อ
Walaiwan (Human Resources Manager)
97 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.seasonssiam.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.06.2019
Housekeeping Manager [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน] ที่ซ.รามคำแหง 15
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
26.06.2019
Technician [ช่างเทคนิค] ถนนราชปรารภ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.06.2019
Technician [ช่างเทคนิค] รามคำแหง 15
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register