×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.06.2019 | Viewers 1,057
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Male or Female
- Thai
- Bachelors degree or higher
- 22-30 years of age
- 0-5 year experience in position (OTAs, Extranet
or related field)
- Proficiency in MS office
- Good interpersonal and team work skills
- Self-motivated and responsible
- Ability to plan, organize and delegate tasks.
- Able to communicate in English both in
written and speaking
- Based in Bangkok office
Job Details
รายละเอียดงาน
1. Trace the Online Sales team task as administrator.
2. Issue, follow up, and file contract rates according to directions.
3. Practice dynamic pricing and yield management on a daily basis according to the direction.
4. Communicate effectively all rate adjustments and changes according to the direction.
5. Cooperatively monitor for close-outs and stop sells communicating with reservations for action.
6. Ensure rooms, rates, packages and availability are loaded and accurate according to the direction.
7. Monitor reservations made to ensure selling rates match with OTA rates and room available online match the existing.
8. Monitor and track the competitors rates and report any threats or opportunities, including any other
indicators related to the market and the competition.
9. Maintain good relationship with key persons of the main OTA partners and understand their model, product,
markets and be an expert for all the accounts.
10. Organize and manage sales call appointments and related details
11. Cooperatively and manage the brand- s social media pages in e-commerce function, website photo & content updates according to the direction.
12. Constant review and update brand presence and content according to the direction.
13. Works as a key team member with the sales & marketing team.
Welfare
สวัสดิการ
Benefit (เงินเดือนและสวัสดิการ):
1. Competitive Salary เงินเดือนดี
2. KPI Bonus โบนัสตามการประเมินผล KPI
3. Excellent career path opportunity to grow within the company มีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรและบริษัทในเครือ
4. Social Security ประกันสังคม
5. Vacation วันหยุดพักผ่อนประจำปี
6. Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---