×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.01.2017 | Viewers 211
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความสามารถในการแก้ไขปัณหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- สามารถทำค้อกเทลได้
- มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของบาร์
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ประทับใจ ด้วยความนอบน้อม
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- เครื่องแบบพนักงาน
- ค่าอาหาร
- ทิปรายวัน
- Service charge
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Watinee Panprai (Human Resources Manager)
Nai Lert Park Heritage Home 2/4 Nai Lert Tower 11th, Wireless Road, Bangkok 10330  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.nailertparkheritagehome.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.01.2017
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.01.2017
Secretary to Head Engineer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.01.2017
Server / Housekeeping / Kitchen
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2017
Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.01.2017
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.01.2017
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.01.2017
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.01.2017
Food and Beverage Cost Store Clerk
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.01.2017
Human Resources Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.01.2017
ผู้ช่วยเชฟเบเกอร์รี่
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register