×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.02.2019 | Viewers 1,823
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารพนักงาน
- สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.03.2019
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Sales Corporate
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Sales Government
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Store Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Gardener (คนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.03.2019
Assistant Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.03.2019
Creative Marketing Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Digital Marketing Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Room Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Human Resource Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.03.2019
Security Guard
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.03.2019
Marketing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.03.2019
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2019
Guest Service Relation
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register