×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.02.2019 | Viewers 2,102
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำหน้าที่บริหารจัดการ ควบคุมดูแลคุณภาพงานของพนักงานทำความสะอาด ดูแลมาตรฐานด้านความสะอาดของสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนควบคุมงานของแผนกอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
13.06.2019
กุ๊กอาหารจีน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Busgirl and Busboy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Barboy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Supervisor (Electric)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Night Duty
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Supervisor (Mechanic)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
พนักงานขับรถส่วนกลาง
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
กุ๊กอาหารไทย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
ช่างไม้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Assistant IT Manager (ERP)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
ผู้ช่วยกุ๊ก
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.06.2019
Food and Beverage Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register