×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.11.2019 | Viewers 2,064
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน และชอบทำงานเป็นทีม
-มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
Job Details
รายละเอียดงาน
การตรวจสอบงานส่วนต่างๆ ของแผนกว่าได้มาตรฐานที่วางไว้หรือไม่ ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย จัดตารางเวลาการทำงานของพนักงาน จะดูแลรับผิดชอบงานแผนกแม่บ้านทั้งหมด
Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ที่พัก น้ำไฟ (ฟรี)
-เบี้ยขยัน
-โบนัสตามผลประกอบการ
-ท่องเที่ยวประจำปี หรืองานเลี้ยงประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---