×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.04.2019 | Viewers 996
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาการซ่อมบำรุงในธุรกิจบริการ (โรงแรม)เป็นอย่างดี

- มีมาตรฐานในการทำงานของตนเอง อันจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างมาตรฐานให้กับทีมในอนาคต

- สามารถช่วยบริหารจัดการทีมร่วมกับหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างดี

- มีความสัมพันธ์ที่ดี และ สามารถทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้เป็นอย่างดี

- มีความเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Job Details
รายละเอียดงาน
-เตรียมตารางการบำรุงรักษารายสัปดาห์รายเดือนและจัดสรรงานจ่ายงานให้แก่พนักได้อย่างครบถ้วน(ช่าง ไฟฟ้า ช่างประปา สี ฯลฯ )

-ควบคุมและตรวจสอบการทำงานและของการทำงานของผู้ใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเวลาและ แบบแผนที่กำหนด

-มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานช่าง

-ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงคลังที่เก็บเครื่องมือและวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-สามารถลงมือดำเนินการทำงานด้วยตัวเองในขณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถทำได้

-เข้าใจการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนการซ่อมบำรุงและทำเอกสารได้
Welfare
สวัสดิการ
-วันหยุด 6วันต่อเดือน
-วันหยุดตามเทศกาล 13วัน
-อาหาร ฟรี1มื้อ
-ยูนิฟอร์ม ปีละห้าตัว
-ประกันสังคม มี
-เซอรวิชชาร์จ การันตี3000
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---