×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 1,792
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
-มีประสบการณ์ในการขายด้าน Inbound ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านรีสอร์ท
-มีรถยนต์ และเดินทางไป จ.จันทบุรีได้เป็นครั้งคราว
***ประจำสำนักงานกรุงเทพ ห้วยขวาง****
Job Details
รายละเอียดงาน
-ดูแล
- หาลูกค้าที่เป็น กรุ๊ป/ Agent ลูกค้า จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮองกง
-สร้างเป็าหมายการขาย ตามที่บริษัทกำหนด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---