×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.11.2017 | Viewers 623
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางนา]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. มีประสบการณ์ในงานบัญชีโรงแรมไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการงานแผนกบัญชีทั้งระบบได้เป็นออย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
กำกับ ดูแล บรืหารจัดการ งานแผนกบัญชีทั้งระบบ
Welfare
สวัสดิการ
1. เงินค่าบริการ (Service Charge)
2. ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมซักรีด
3. อาหารแคนทีน
4. รถรับส่งพนักงาน
5. ประกันชีวิตหมู่
6. ประกันสังคม
7. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
8. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
9. ค่าคลอดบุตร
10. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงานเจ็บป่วย
11. โบนัสประจำปี
12. ปรับเงินเดือนประจำปี
13.การฝึกอบรมความรู้และทักษะให้กับพนักงาน
14.งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
15. ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.03.2018
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.03.2018
greenfee&ticket proshop
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
05.03.2018
Room Maid
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
05.03.2018
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.03.2018
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.03.2018
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register