×
×
×
×

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย


Director of Sales
20.06.2019 Director of Sales (ผู้อำนวยการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Mom Tri's Villa Royale, Phuket- [ ภูเก็ต]
20.06.2019 Director of Sales (ผู้อำนวยการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Best Western Hotels and Resorts Asia- [ พัทยา]
28.05.2019 Director of Sales (ผู้อำนวยการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Mom Tri's Villa Royale, Phuket- [ ภูเก็ต]
1