×
×
×
×

งานโรงแรมตราด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
20.01.2017 Food & Beverage Director   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Chef de Partie (Italian food)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ ตราด ]
20.01.2017 Assistant Executive Housekeeper   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Activity Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Geust Service Agent   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Spa Manager (ผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Chef de Partie (Western food)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Food & Beverage Attendant   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ ตราด ]
19.01.2017 Chef de Partie ( Bakery & Pastry )   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Head Butler   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Chef de Partie (Thai food)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
15.01.2017 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.01.2017 Account Payable   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
13.01.2017 Restaurant Cashier (แคชเชียร์ห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
13.01.2017 Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Graphic Design with Photographer task   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Gardener Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Assistant Spa Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Income Auditor   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Head Bartender (หัวหน้าบาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Thai Xylophone (ระนาด)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ ตราด ]
12.01.2017 Spa Therapist   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Information Technology   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
28.12.2016 Health Resort Manager   
[1 อัตรา] The Spa Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]

1