×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต

17.12.2014 Secretary to Executive Chef (BOR)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
17.12.2014 Bell Man (BOR)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
17.12.2014 Public Area Attendant (BOR)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
17.12.2014 Room Maid พนักงานทำความสะอาด (BOR)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
17.12.2014 Housekeeping Officer (BOR)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
17.12.2014 Technician ช่างเทคนิค (BOR)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
17.12.2014 Guest Service Agent (BOR)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
17.12.2014 Night GSA (BOR)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
17.12.2014 Waiter/ Waitress (BOR)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
17.12.2014 Cook Staff (BOR)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
17.12.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
The Gallery- [ ภูเก็ต ]
09.12.2014 Security Officer   
Diamond cliff Resort & Spa- [ ภูเก็ต ]
09.12.2014 Training Manager (ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม)   
Diamond cliff Resort & Spa- [ ป่าตอง ]
09.12.2014 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
Diamond cliff Resort & Spa- [ ภูเก็ต ]
09.12.2014 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
Diamond cliff Resort & Spa- [ ภูเก็ต ]
09.12.2014 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
Diamond cliff Resort & Spa- [ ภูเก็ต ]
09.12.2014 Housekeeper Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
Diamond cliff Resort & Spa- [ ภูเก็ต ]
06.12.2014 Guest Service Agent (GSA)   
Ladebua- [ ป่าตอง ]
06.12.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
Ladebua- [ ป่าตอง ]
06.12.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
Ladebua- [ ภูเก็ต ]
04.12.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
Ladebua- [ ป่าตอง ]
04.12.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
Ladebua- [ ป่าตอง ]

1