×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต

26.11.2014 Guest Relation Officer (GRO)   
Grand Mercure Phuket Patong- [ ภูเก็ต ]
24.11.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
The Gallery- [ ภูเก็ต ]
24.11.2014 Cook ( Phuket )   
iCheck Inn Hotel Group- [ ป่าตอง ]
24.11.2014 Guest Service Agent ( Phuket )   
iCheck Inn Hotel Group- [ ภูเก็ต ]
24.11.2014 Accounting Officer (Phuket)   
iCheck Inn Hotel Group- [ ป่าตอง ]
21.11.2014 Operation Manager   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
19.11.2014 Room Maid   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
19.11.2014 General Engineer   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
19.11.2014 Training Manager (ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม)   
Diamond cliff Resort & Spa- [ ป่าตอง ]
19.11.2014 Training Manager (ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม)   
Diamond cliff Resort & Spa- [ ป่าตอง ]
19.11.2014 Housekeeping Department Officer   
Diamond cliff Resort & Spa- [ ป่าตอง ]
19.11.2014 Guest Service Agent (GSA)   
Diamond cliff Resort & Spa- [ ป่าตอง ]
07.11.2014 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
07.11.2014 Engineer Supervisor   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
07.11.2014 Cost Supervisor   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
07.11.2014 Commis I   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
07.11.2014 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
07.11.2014 Technician (ช่างเทคนิค)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
07.11.2014 Engineer Clerk (เสมียนช่าง)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]

1