×
×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต


 
26.05.2016 GRO (Sea Sun Sand Resort & Spa - Phuket)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
26.05.2016 Executive Chef (Up Country for New Property)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ภูเก็ต ]
26.05.2016 Human Resource Manager [THE HERMITAGE-Kata-Phuket/Pre-Ope...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ภูเก็ต ]
26.05.2016 SPA Therapist (SEA SUN SAND Resort & Spa-Patong- Phuk...   
[3 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
26.05.2016 CHIEF ENGINEER [SEA SUN SAND RESORT & SPA- Patong Phu...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
26.05.2016 ALL HEAD DEPARTMENT [THE HERMITAGE-Kata-Phuket/Pre-Openni...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ภูเก็ต ]
26.05.2016 เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้าน AP) (ประจำโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
25.05.2016 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Kos Mopolitan Hospitality Company Limited - [ ป่าตอง ]
17.05.2016 Receptionist (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
16.05.2016 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 สมุห์บัญชี (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 Executive Housekeeping (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 ซุปเปอร์ไวเซอร์ทำความสะอาดส่วนกลาง (ประจำสาขาโรงแรมแคนทาร...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 Store Receiving (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 Outlet Manager (Cafe) (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 พนักงานเสิร์ฟชาย (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 Chief Account (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 Assistant Front Office Manager (ประจำโรงแรมเคปพันวา ภูเก็...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 ฟลอร์ซุปเปอร์ไวเซอร์ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 Food & Beverage Manager (ประจำโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 Chief Receptionist (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
11.05.2016 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.05.2016 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Pacific Club Resort - [ กะรน ]
05.05.2016 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] Pacific Club Resort - [ กะรน ]
05.05.2016 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Pacific Club Resort - [ กะรน ]
05.05.2016 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] Pacific Club Resort - [ กะรน ]

1
ผู้หางานมากกว่า  3,299  คน
กำลังมองหางาน ภูเก็ต