×
×
×
×
ฝึกงานโรงแรม
ฝึกงานโรงแรม

เอกสารสำคัญอย่าลืม!

หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน แบบประเมินผลงานเด่นๆ และเอกสารอื่นๆ

ฝึกงานโรงแรม

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงาน

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงานศึกษาลักษณะงาน ประวัติที่ฝึกงาน การเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกงานโรงแรม

แต่งกายให้ถูกต้อง

ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

มีวินัย ตรงต่อเวลา

ควรเดินทางไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 นาที และไม่กลับก่อนเวลาเลิกงาน

ฝึกงานโรงแรม

มีสัมมาคารวะ

มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตนและวางตัวให้เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ ต่างสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

ทำความรู้จัก

ควรทำความรู้จักผู้ดูแลเกี่ยวกับการฝึกงาน เพื่อนร่วมงาน และสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ได้

นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
8 hours ago
นักศึกษาฝึกงาน (HK ,F&B,KC )
10 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
14 hours ago
นักศึกษาฝึกงาน (ทุกแผนก)
15 hours ago
นักศึกษาฝึกงาน-ช่างโรงแรม
17 hours ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย
18 hours ago
Back Office (นักศึกษาฝึกงาน)
19 hours ago
นักศึกษาฝึกงานConcierge Door man Bellboy
20 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกครัว
20 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
20 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
20 hours ago
นักศึกษาฝึกงานการตลาด
20 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกทรัพยากรบุคคล
21 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
21 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนก F&B
21 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับ
21 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
21 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง
21 hours ago
โหลดเพิ่ม

กว่า 2,706 คน

กำลังมองหางาน "นักศึกษาฝึกงาน"

ลงประกาศงาน