×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด

  Bangkok, Thailand   
 
 

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
15.12.2017 Maintenance
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.12.2017 Front Cashier
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.12.2017 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.12.2017 Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.12.2017 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.12.2017 Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.12.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
07.12.2017 Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.11.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.11.2017 Concierge
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.11.2017 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.11.2017 Chief Cashier
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.11.2017 Gardener (คนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.11.2017 Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.11.2017 Accounting officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.11.2017 Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.11.2017 Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.11.2017 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.11.2017 Busgril and Busboy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.11.2017 Bakery Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
 
 
 

 
Address
เลขที่ 1 ซอยอุทัยรัตน์ ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท แวงสามเสนใน กรุงเทพฯ
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
พนิตตา ดำรงค์ฤทธิ์
HRD
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.karnmanee.com
Landing Page