×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.03.2019 | Viewers 1,762
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความรู้ความสามารถในด้านการทำความสะอาด กระตือรือร้น และมีความคล่องแคล่วในการทำงาน

Job Details
รายละเอียดงาน
We are looking for young energetic service professionals to join our team,
will require you to be a team player and have a can do attitude. Attractive
salaries with service charge, yearly bonus and full benefits

- Thai nationals only
Welfare
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ค่าบริการ
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Tee Bale (รองผู้จัดการทั่วไป (Deputy General Manager))
189 สุรวงษศ์ กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย กรุณาเข้าทางซอยสีลม 18 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.britishclubbangkok.org
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.03.2019
Kitchen Staff (Chef, Helper)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Waiter/ Waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Facilities Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.03.2019
Membership & Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
หัวหน้าครัวไทย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Assistant Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
บัญชีเจ้าหนี้ Account Payable
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register