×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.08.2019 | Viewers 1,569
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีประสบการณ์งานด้านโรงแรม5ปีขึ้นไป
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.11.2019
Asst.Catering Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.11.2019
Catering Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.11.2019
Senior Sales Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.11.2019
Sales Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.11.2019
Telephone Operator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
12.11.2019
Resident Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.11.2019
Corporates Sales Manager
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.11.2019
Sales Executive
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.11.2019
Pastry
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
12.11.2019
IT Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.11.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
12.11.2019
Credit Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register