×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.07.2019 | Viewers 1,183
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีประสบการณ์งานด้านโรงแรม5ปีขึ้นไป
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณธีร์ธวัช (Human Resources Officer)
247 Rachadapisek Road dindaeng Bangkok 10400 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.chaophyapark.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.07.2019
Chinese Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2019
Director of Sales and Marketing ( ประจำโรงแรม Al's group samui )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 100,000++
register
17.07.2019
Travel Agents Sales Manager( ประจำโรงแรม Al's group samui)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
15.07.2019
Asst.Sales Massage & Spa
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Pastry
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.07.2019
Sales Manager
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Sales and Marketing Manager [Leisure]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Pastry Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
CREDIT MANAGER
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Japanese Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Captain
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Guest Service Officer (GSO)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และธุรการ
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.07.2019
Room Maid / Room Boy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.07.2019
Executive Secretary
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
Laundry
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.07.2019
Sales Executive - Corporate , Government
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.07.2019
General Engineer
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.07.2019
Supervisorper Engineering
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.07.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.07.2019
Sales Manager - Government , Corporate
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 80,001 - 90,000
register
15.07.2019
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register