×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.06.2019 | Viewers 2,139
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
10 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
อยู่ในระหว่างการศึกษา
ระดับ ปวช และปวส
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หรือ สาขาโภชนาการอาหาร
Job Details
รายละเอียดงาน
มาฝึกงานระบบทวิภาคี หมุนเวียนไปสี่แผนก
แม่บ้าน
ครัว
อาหารและเครื่องดื่ม
ต้อนรับส่วนหน้า
Welfare
สวัสดิการ
1. เบี้ยเลี้ยง ระหว่างฝึกงาน
2.ชุดฟอร์ม
3.ที่พัก
4.อาหารให้สามมื้อ
5.วันหยุดประจำสัปดาห์
6.เมื่อฝึกจบมีวุฒิบัตรใบผ่านงานให้
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2019
Human Resource Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
สโตร์
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
General Manager [ผู้จัดการทั่วไป] โรงแรมใหม่ปีหน้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.06.2019
Room Boy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.06.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
Demi Chef ครัวร้อน
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
Bartender
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
Bartender [บาร์เทนเดอร์] XQ Hotel
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
Commis 1
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
Chief Account
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register