×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.03.2019 | Viewers 589
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ประสบการณ์อย่างน้อย 1 เดือนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ
- วุฒิ ม.6
- สามารถทำงานหลายงานได้พร้อม ๆ กันภายในระยะเวลาที่กำหนด

สนใจสมัครติดต่อ
คุณ Sunisa CHALEEWAN
โทร 081-8185610
Email : [email protected]
Job Details
รายละเอียดงาน
- ยึดมั่นในการให้บริการตามแบบ SODEXO WAY
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลาทำงานเป็นกะ
- เข้าทำงานให้ตรงเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มและติดป้ายชื่อตลอดเวลา
- เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ได้รับการดูแลอย่างดีและถูกใช้งานอย่างเหมาะสม และมีการควบคุมที่เข้มงวด
- ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานของโซเด็กซ์โซ่
- จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารทั้งหมด (mis-en-place) และจัดเตรียมห้องอาหารให้พร้อมเปิดให้บริการ
- เข้าร่วมในการอบรมและประชุมย่อยสรุปเกี่ยวกับการให้บริการ
- เข้าร่วมในกิจกรรมและการประชุมของโซเด็กซ์โซ่
- ให้บริการด้วยความสุภาพและอย่างมืออาชีพตลอดเวลา
- รักษาสัมพันธภาพในการทำงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในและต่างแผนก
- มีความเข้าใจเป็นอย่างดี และยึดมั่นในนโยบายที่เกี่ยวกับกฎและระเบียบของโซเด็กซ์โซ่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดการป้องกันอัคคีภัย, สุขอนามัย, สุขภาพและความปลอดภัย
- มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในความคาดหวัง, กฎ และระเบียบของลูกค้า
- รักษามาตรฐานสุขอนามัยส่วนตัวและภาพลักษณ์อย่างดีเยี่ยมตลอดเวลา
- ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ที่จำเป็นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินพิเศษ/ เบี้ยขยัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.07.2019
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (สาขาสุรวงศ์ บางรัก)
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.07.2019
Technician ประจำคลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.07.2019
พนักงานทำความสะอาด ประจำสาขา Huawei (ตึก G Tower พระราม9)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.07.2019
หัวหน้า/พนักงานรักษาความปลอดภัย (สาขาพื้นที่ บางซื่อ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.07.2019
ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร (ประจำสาขาพื้นที่ บางซื้่อ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
18.07.2019
ช่างเทคนิคอาวุโส/ช่างเทคนิค ดูแลงานระบบอาคาร (ประจำสาขาพื้นที่ บางซื่อ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register