×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.06.2019 | Viewers 368
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
- จบสาขาบัญชีโดยตรง
- เซ็นงบการเงินได้
- ปิดงบการเงินได้
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
- กล้าตัดสินใจ
- หากมีประสบการณ์ด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลระบบบัญชีในองค์กร
- งานตามได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- เซอร์วิสชาร์ต
- วันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างน้อย 14 วัน/ปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 6 วัน/ปี
- อาหารพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสุขภาพ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ )
- อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.11.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
12.11.2019
Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
12.11.2019
Driver [พนักงานขับรถ] แผนกจัดเลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.11.2019
Parttime
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.11.2019
พี่เลี้ยงเด็ก
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.11.2019
แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.11.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.11.2019
Accounting officer Income ( เจ้าหน้าที่บัญชีรายรับ )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
08.11.2019
Technicians (ช่างซ่อมบำรุงอาคาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register