×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.08.2019 | Viewers 1,920
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Aonang
อ่าวนาง

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีสัญชาติ ไทย เท่านั้น
- มีความซื่อสัตย์
- เอื้อเฟื้อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
- มีอัธยาศัยดี
- เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
- มีบุคลิก และ มนุษยสัมพันธ์
- สุขภาพแข็งแรง
- สามารถอ่าน, พูด, เขียนภาษาอังกฤษได้บ้าง
- สามารถทำงานเป็นกะ และล่วงเวลาได้
- มีประสบการณ์ทางด้านนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำความสะอาดห้องพัก , บริเวณทางเดิน , บริเวณบันไดหนีไฟ , รายงานการใช้เซฟ , เตรียมเครื่องใช้ / อุปกรณ์ ภายในห้องพัก พร้อมทั้งทำการเบิกเครื่องใช้ / อุปกรณ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- ทำความสะอาดให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
- รายงานของชำรุด, สูญหาย, คนแปลกหน้าให้หัวหน้าประจำฟลอร์รับทราบ
- รายงานของ Lost & Found ทันทีที่ได้พบในห้องแขกด้วยความซื่อสัตย์
- ทักทายแขกและให้ความช่วยเหลือด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส, บริการแขกด้วยอัธยาศัยที่ดี
- เตรียมของอำนวยความสะดวกสำหรับใช้ในห้องพักให้ครบถ้วน
- รับผิดชอบกุญแจที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบการถือกุญแจโดยเคร่งครัด
- ปฏิบัติตนให้ เหมาะสมกับตำแหน่ง และขอบข่ายงาน
Welfare
สวัสดิการ
-เงินเดือน
-เซอร์วิสชาร์จ
-ยูนิฟอร์ม 3 ชุด
-ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์
-ประกันกลุ่ม AIA
-ประกันสังคม
-OT
-โบนัสประจำปี
-อาหารกลางวัน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ลาพักร้อน
-วันหยุดประจำปี
-ลาป่วย
-ลากิจ
-เบี้ยขยัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.08.2019
[Corporate office] Cluster Sales (Travel Agents & Corporates)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
17.08.2019
[Nap Krabi] Cook / Commis
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.08.2019
[Krabi] Cook / Commis
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.08.2019
[Bangkok] Guest Service Agent / Waiter / Waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.08.2019
[บีทีเอส ราชเทวี] แม่บ้านประจำ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.08.2019
[Corporate Office] Manager of Sales and Revenue
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.08.2019
[Corporate Office] Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.08.2019
[Urgently] Bangkok - Finance Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.08.2019
[Urgently] Bangkok - Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.08.2019
[NAP Krabi] Engineer ช่าง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.08.2019
[Internship] - Architectural and Construction Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.08.2019
[Internship] - Front Office / Guest Service Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.08.2019
[Internship] - Information Technology Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.08.2019
[Internship] - Chef / Commis / Cook Helper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.08.2019
[Urgently] Bangkok - Chief Account
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.08.2019
[Internship] - Finance and Accounting Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.08.2019
[Internship] - Business Development Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.08.2019
[Internship] - Sales & Marketing Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register