×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.01.2019 | Viewers 1,500
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตยานนาวา]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Male / Female
- Thai Nationality
- Age not over 50 yrs.
- Good command in English (Writing and Speaking)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2019
Banquet Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Assistant Training Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Assistant Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Assistant Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Pay Master
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Customer Service Representative
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Laundry Attendant [พนักงานซักรีด]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Corporates Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register