×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
15.12.2018 ธุรการบัญชี   
[1 อัตรา] The Step Sathon Residence- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
15.12.2018 ผู้ช่วยช่าง   
[2 อัตรา] The Step Sathon Residence- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
15.12.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[5 อัตรา] The Step Sathon Residence- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
15.12.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] The Step Sathon Residence- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
14.12.2018 Bell Man & Security   
[2 อัตรา] Riverfront Residence- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
14.12.2018 Guest Service Check-in (Chinese & English Speaking)   
[2 อัตรา] Pompome Co., Ltd.- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
14.12.2018 พนักงานผลิตขนมไหว้พระจันทร์ (Casual) (วันนี้ - 24 ก.ย. 61) ท...   
[10 อัตรา] HARRODS (THAILAND)- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
13.12.2018 Steward Supervisor   
[1 อัตรา] Chatrium Residence Sathon Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
12.12.2018 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] Riverfront Residence- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
12.12.2018 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Riverfront Residence- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
12.12.2018 ช่างไม้, ช่างทำเฟอร์นิเจอร์, ช่างทำฝ้า หรืออื่นๆ...   
[7 อัตรา] Riverfront Residence- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
12.12.2018 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก...   
[1 อัตรา] Riverfront Residence- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
11.12.2018 Customer Service Representative   
[1 อัตรา] Chatrium Residence Sathon Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
11.12.2018 Assistant Sales Manager - Corporate   
[1 อัตรา] Chatrium Residence Sathon Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
11.12.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)...   
[4 อัตรา] Chatrium Residence Sathon Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
11.12.2018 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Chatrium Residence Sathon Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
11.12.2018 Assistant Director of Sales - Corporate   
[1 อัตรา] Chatrium Residence Sathon Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
11.12.2018 Banquet Sales Manager [ผู้จัดการฝ่ายขาย]...   
[1 อัตรา] Chatrium Residence Sathon Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 Steward   
[1 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 Accounting officer   
[1 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 Commis de Cuisine (Pastry and Bakery)   
[1 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 Restaurant Maid (แม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 Cashier   
[1 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 Demi Chef de Partie   
[1 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 พนักงานรับรถ (Valet Parking)   
[3 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 Demi Chef de Partie (Pastry and Bakery)   
[1 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 Restaurant Captain   
[1 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 Restaurant Server   
[2 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]
09.12.2018 Hostess/Reservation   
[1 อัตรา] Sühring- [ กรุงเทพ - เขตยานนาวา ]

1 2 Next