×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.10.2019 | Viewers 5,697
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางคอแหลม]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชายหรือหญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (Excel, Word, Power point)
- มีประสบการณ์ด้าน Sale, Sales support, Sales assistant, Sales coordinator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประสานงานลูกค้า รวมถึงภายในองค์กร และระหว่างองค์กร
- โต้ตอบ และสื่อสารทางโทรศัพท์ และอีเมล์กับลูกค้า
- ดูแลและรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม พัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น
- ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ มอบหมาย
- จัดทำข้อมูลลูกค้า
- สนับสนุนการขายของพนักงานขาย
- จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สรุปรายงานขาย และจัดทำเอกสารการขาย เป็นต้น
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. Service Charge (ตามนโยบายของบริษทฯ)
3. อาหาร 1 มื้อ
4. เครื่องแบบพนักงาน
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. วันหยุดพักร้อนประจำปี 6-14 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขบริษัท)
7. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน /ปี
8. การปรับเงินเดือนประจำปี
9. ตรวจสุขภาพประจำปี
10. อบรบความรู้ในสายงาน
11. ตามข้อตกลงของบริษัทฯ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Mr. Sikornsak (Sak) (Asst. HR Mgr.)
50 Charoen-Raj Rd., Bangklo, Bangkolaem, Bangkok,Thailand 10120 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.grandhowardhotel.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.10.2019
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
18.10.2019
Driver
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.10.2019
Resident Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.10.2019
Sales Manager [ผู้จัดการฝ่ายขาย]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.10.2019
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2019
Food and Beverage Suprvisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.10.2019
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.10.2019
Commis I (Bakery)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2019
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register