แจ้งหยุดทำการในส่วนของออฟฟิศ ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2559 เนื่องในวันหยุดฉัตรมงคล
ในส่วนของเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก
×
×
×
×

งานโรงแรมขอนแก่น