×
×
×
×

แผนกช่างศิลป์


Art and Design
23.05.2017 Asst. Florist Manager
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
22.05.2017 Graphic Artist
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Web Master & Graphic Designer
[1 อัตรา] Mode Sathorn Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
22.05.2017 Interior Designer
[1 อัตรา] The Davis Bangkok Boutique Collection - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
22.05.2017 นักศึกษาฝึกงานแผนกศิลป์
[4 อัตรา] Buddy Group Thailand - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
22.05.2017 Artist Staff (เจ้าหน้าที่ออกแบบ)
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
22.05.2017 Senior Exhibition Designer (ออกแบบคูหานิทรรศการ)
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
22.05.2017 Florist Supervisor
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตลาดพร้าว ]
11.05.2017 Artist (ช่างศิลป์)
[1 อัตรา] The AETAS Hotel & Residences - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
1
ผู้หางานมากกว่า  1,105  คน
กำลังมองหางาน แผนกช่างศิลป์