×
×
×
×

แผนกช่างศิลป์


Art and Design
25.04.2017 นักศึกษาฝึกงานแผนกศิลป์
[4 อัตรา] Buddy Group Thailand - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.04.2017 Graphic Design
[1 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
25.04.2017 Senior Exhibition Designer (ออกแบบคูหานิทรรศการ)
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.04.2017 Artist Staff (เจ้าหน้าที่ออกแบบ)
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
24.04.2017 Web Master & Graphic Designer
[1 อัตรา] Mode Sathorn Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
23.04.2017 กราฟิกดีไซเนอร์ Sales & Marketing
[1 อัตรา] บริษัท ศรีวิไล โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด - [ สุโขทัย ]
21.04.2017 Florist Supervisor
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตลาดพร้าว ]
20.04.2017 Artist (ช่างศิลป์)
[1 อัตรา] The AETAS Hotel & Residences - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
19.04.2017 Web Designer and Graphic Designer
[1 อัตรา] Legacy Suites Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
1
ผู้หางานมากกว่า  1,073  คน
กำลังมองหางาน แผนกช่างศิลป์