×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.07.2019 | Viewers 1,549
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ผ่านงานในตำแหน่ง reservation ของธุรกิจโรงแรมอย่างน้อย 3 ปี
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะติดต่อประสานงาน
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ หากสามารถใช้โปรแกรม Amadeus จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- รับจองห้องพักโรงแรมผ่านโทรศัพท์ อีเมล์ แฟ็กซ์ ออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก, room rate, room availability และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นแก่ผู้ที่ติดต่อสอบถาม
- ติดต่อ และประสานงานทางกับแผนกที่เกี่ยวข้องด้านการจองห้องพัก ผ่านโทรศัพท์ และอีเมล์ เช่น แผนก sales & marketing แผนกต้อนรับส่วนหน้า เป็นต้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- Duty Meal
- วันหยุด 6 วันต่อเดือน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ส่วนลดร้านอาหารและโรงแรมในเครือบริษัทฯ
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือพนักงาน คลอดบุตร, งานสมรส, งานฌาปนกิจฯ
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต หรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-15 วัน (ตามอายุงาน)
- กิจกรรมพนักงาน เช่น งานเลี้ยงวันเกิดประจำเดือน , งานเลี้ยงปีใหม่ฯ
- เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
- สวัสดิการของเยี่ยมพนักงาน
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---