×
×
×
×

แผนกการจัดการฝ่ายขาย


Sale and Marketing
22.10.2017 Online Marketing supervisor
[1 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
21.10.2017 Asst. Sales Manager Catering (ประจำที่สาทร)
[2 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
21.10.2017 เจ้าหน้าที่ Online Marketing (ประจำที่สาทร)
[1 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
21.10.2017 Sales Executive Catering (ประจำที่สาทร)
[2 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
21.10.2017 Asst.Sales Manager / Sales Executive(Corporate) ประจำที่สาทร
[2 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
21.10.2017 Sales Executive
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales and Marketing Duties
[1 อัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales and Marketing Duties
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Executive
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Executive
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales and Marketing Officer
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Travel Agents Sales Manager
[1 อัตรา] Majestic Grande Sukhumvit Hotel - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
21.10.2017 Sales Coordinator (Corporate Market)
[1 อัตรา] Siam@Siam Design Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Manager (Corporate Market)
[1 อัตรา] Siam@Siam Design Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Assistant Event Manager - Wedding
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.10.2017 Assistant Sales Manager - Corporate(Pattaya Based)
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.10.2017 graphics Designer
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.10.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Executive
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Executive
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Beer
[2 อัตรา] บริษัท การชัยศรี จำกัด - [ พัทยา ]
21.10.2017 Sales and Marketing Duties
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Executive
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales and Marketing Officer
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Executive
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales Executive
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
21.10.2017 Sales and Marketing Duties
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
ผู้หางานมากกว่า  16,363  คน
กำลังมองหางาน แผนกการจัดการฝ่ายขาย