×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
24.02.2018 Room Maid (โรงแรม Check Inn Chinatown ซ.เจริญกรุง 14)...   
[2 อัตรา] Check Inn Regency Park- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
24.02.2018 Housekeeping Trainee (โรงแรม Check Inn Chinatown ซ.เจริญกรุง...   
[1 อัตรา] Check Inn Regency Park- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
23.02.2018 Asst. Laundry Mgr.   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
23.02.2018 Chief Account   
[1 อัตรา] Grand China Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
23.02.2018 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[3 อัตรา] Grand China Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
23.02.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Grand China Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
23.02.2018 Reservation Officer   
[3 อัตรา] Grand China Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
23.02.2018 ิBell   
[2 อัตรา] Grand China Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
22.02.2018 Driver Valet [พนักงานขับรถ]   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
22.02.2018 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
22.02.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
22.02.2018 Assistant Director of Sales   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
22.02.2018 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม (ทุกแผนก)...   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
22.02.2018 Sales Manager, Leisure   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
22.02.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
22.02.2018 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
21.02.2018 Financial Controller   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Demi Chef - Thai Kitchen   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Spa Receptionist (พนักงานต้อนรับสปา)   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Income Auditor   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Night Guest Service Agent   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Night Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Sales and Marketing Coordinator   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Sales Executive   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Commis I - Thai KT   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Store & Receiving Officer   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
20.02.2018 Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]

1 2 Next