×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
18.06.2018 E-commerce/ OTA. Manager   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
18.06.2018 Sales Manager (OTA-Ecommerce )   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
18.06.2018 Account Payable Supervisor (New Hotel)   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
18.06.2018 Floor Supervisor [New Hotel]   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
18.06.2018 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
18.06.2018 Sales Executive (Reactive)   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
18.06.2018 E-Commerce Executive   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
18.06.2018 Housekeeping Manager [New Hotel]   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
18.06.2018 Night Supervisor   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
18.06.2018 Sales Executive (OTA)   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
18.06.2018 Guest Service Agent (โรงแรม iCheck Inn Regency Chinatown ซ. ...   
[1 อัตรา] Aspira Grand Regency Sukhumvit 22- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
18.06.2018 ช่างแอร์และไฟฟ้า (โรงแรม iCheck Inn Regency Chinatown ซ. เจร...   
[1 อัตรา] Aspira Grand Regency Sukhumvit 22- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
15.06.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
13.06.2018 Guest Service Agent (New Hotel)   
[3 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
05.06.2018 Asst. Front Office Manager (New Hotel)   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
05.06.2018 Secretary to MD   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
04.06.2018 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
04.06.2018 Executive Secretary to General Manager (เลขาจัดผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
31.05.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
31.05.2018 Chef De Partie (Thai)   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
30.05.2018 IT Supervisor   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
30.05.2018 Assistant IT Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก IT)   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
30.05.2018 Cost Controller Manager (ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
30.05.2018 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Prime Hotel Central Station Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]

1