×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.12.2017 | Viewers 1,569
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. ชายหรือหญิง
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
**แต่ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
4. สามารถใช้ภาษาจีนได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานเข้ากะได้ เช้า-บ่าย-ดึก
5. มีความซื่อสัตย์, รับผิดชอบ
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
7. รักในการบริการ
8. มีความอดทน
Job Details
รายละเอียดงาน
ลักษณะการทำงาน :
1. Check in - Check out
2. รับจองห้องพัก
3. ขายทัวร์ (รายได้พิเศษ ไม่รวมในเงินเดือน)
3. ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถาม
Welfare
สวัสดิการ
1. โบนัส
2. อาหาร 2 มื้อ
3. ยูนิฟอร์ม
4. วันหยุดพักร้อนประจำปี
5. ประกันสังคม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---