×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
13.12.2018 Housrkeeper (แม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 พนักงานขับรถ   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Accounting officer   
[2 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Front Office Staff   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Front office ที่สามารถรับโทรศัพท์และแนะนำข้อมูลต่างๆให้กับลู...   
[3 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Account Receiveable Officer   
[หลายอัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Reservation Officer   
[หลายอัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Head of Food & Beverage   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 ช่างประจำโรงแรม   
[2 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 คนสวน   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Food and Beverage Cost Clerk   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Steward   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Accounting officer   
[1 อัตรา] PRINCE THEATRE HERITAGE STAY and PRAYA PALAZZO- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 พนักงาน ล้างจาน   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Event Sales & Catering Manager   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[4 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Waitress / Waiter [พนักงานเสริฟ]   
[3 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Security Guard [พนักงานรักษาความปลอดภัย]...   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 ช่างไม้ ช่างสี ช่างปูน...   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Assistant Front Office Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ]...   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Hostesses   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.12.2018 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]

1 2 Next