×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
14.11.2019 เจ้าหน้าที่บัญชี (โรงแรม) (สำนักงานกลางบางพลัด)...   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 Accounting and Finance Manager หัวหน้าแผนกบัญชี...   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 Accounting officer (สำนักงานกลาง)   
[4 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT [ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี] (สำนักงานกลางบ...   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 GL&Tax Manager   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 Chief Account (สำนักงานกลางบางพลัด)...   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 Finance Manager [ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน]...   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 Accountant (สมุหบัญชี)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)...   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี...   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 พนักงานขับรถ   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 Housrkeeper (แม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 พนักงานเสริฟ   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
14.11.2019 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 ช่างไม้ ช่างสี ช่างปูน...   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 กุ๊ก ครัวจัดเลี้ยง   
[3 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Waitress / Waiter [พนักงานเสริฟ]   
[3 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Room Maid ( พนักงานทำความสะอาดห้องพักแขก )...   
[หลายอัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Commis II Bakery ( เบเกอรี่ )   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 ช่างไฟฟ้า   
[3 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Sound Engineer ช่างควบคุมเครื่องเสียง...   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Hostesses   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Guest Service Officer (GSO)   
[3 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Gardener (คนสวน)   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Commis II - Thai Cook [กุ๊กอาหารไทย]   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Chef de Partie - Banquet   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Demi Chef - Banquet   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
08.11.2019 Commis II - Cold Kitchen   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]

1 2 Next