×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.02.2019 Waitress / Waiter [พนักงานเสริฟ]   
[3 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 พนักงาน ล้างจาน   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Demi Chef - Banquet   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Chef de Partie - Banquet   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Commis II - Thai Cook [กุ๊กอาหารไทย]   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[4 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 ช่างไม้ ช่างสี ช่างปูน...   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Hostesses   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Night Manager   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Guest Service Officer (GSO)   
[3 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Florist (พนักงานจัดดอกไม้)   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Bar Girl   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Gardener (คนสวน)   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Room Maid ( พนักงานทำความสะอาดห้องพักแขก )...   
[4 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 พนักงานเสริฟ รายวัน (ด่วนมาก )...   
[10 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Sound Engineer ช่างควบคุมเครื่องเสียง...   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Commis II Bakery ( เบเกอรี่ )   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
20.02.2019 Security Guard [พนักงานรักษาความปลอดภัย]...   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
18.02.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] qresidences- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
18.02.2019 แม่บ้าน   
[1 อัตรา] qresidences- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
18.02.2019 Chief Accountant (Praya Palazzo)   
[1 อัตรา] PRINCE THEATRE HERITAGE STAY and PRAYA PALAZZO- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.02.2019 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
12.02.2019 การเงินและการบัญชี (รุ่นใหม่)...   
[2 อัตรา] qresidences- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
12.02.2019 ฝ่ายจัดซื้อ   
[2 อัตรา] qresidences- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
11.02.2019 Restaurant Manager - Praya Palazzo   
[1 อัตรา] PRINCE THEATRE HERITAGE STAY and PRAYA PALAZZO- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
11.02.2019 Accounting officer   
[2 อัตรา] PRINCE THEATRE HERITAGE STAY and PRAYA PALAZZO- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]

1 2 Next