×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
13.09.2021 นักศึกษาฝึกงาน   
[2 อัตรา] TRISARA, PRINCE THEATRE HERITAGE STAY, and PRAYA PALAZZO- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 พนักงานขับรถ   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 Front Office Staff   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 Housrkeeper (แม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 Steward   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 พนักงานเสริฟ   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 Front office ที่สามารถรับโทรศัพท์และแนะนำข้อมูลต่างๆให้กับลู...   
[3 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 Reservation Officer   
[หลายอัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 Accounting officer   
[2 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 Account Receiveable Officer   
[หลายอัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
19.08.2021 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]

1