×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.02.2019 | Viewers 929
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chiang Mai
เชียงใหม่

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้
- มีความอดทน สามารถทำงานหนักได้
- สามารถแบกของหนักและร้อนจัด (30 กิโลกรัม) ได้
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบางครั้ง
Job Details
รายละเอียดงาน
- เติมอาหารพนักงาน
- ทำความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ
- ทำความสะอาดภายในแคนทีน
- ตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และภาชนะภายในแคนทีนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ
- ช่วยงานในครัวของแคนทีน
- ตรวจเช็คของใช้ในสโตร์ของแคนทีน
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุดเดือนละ 6 วัน
- อาหารพนักงาน (วันละ 2 มื้อ)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์(13วันต่อปี)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (เมื่อทำงานครบ1ปี)
- การฝึกอบรมในสายงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---