×
×
×
×
ฝึกงานโรงแรม
ฝึกงานโรงแรม

เอกสารสำคัญอย่าลืม!

หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน แบบประเมินผลงานเด่นๆ และเอกสารอื่นๆ

ฝึกงานโรงแรม

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงาน

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงานศึกษาลักษณะงาน ประวัติที่ฝึกงาน การเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกงานโรงแรม

แต่งกายให้ถูกต้อง

ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

มีวินัย ตรงต่อเวลา

ควรเดินทางไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 นาที และไม่กลับก่อนเวลาเลิกงาน

ฝึกงานโรงแรม

มีสัมมาคารวะ

มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตนและวางตัวให้เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ ต่างสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

ทำความรู้จัก

ควรทำความรู้จักผู้ดูแลเกี่ยวกับการฝึกงาน เพื่อนร่วมงาน และสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ได้

นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย (ช่วงเดือนมีนาคม 2564 เป็นตันไป)
2 days ago
Trainee FO ฝึกงานฝ่ายต้อนรับ @ Riva Surya Bangkok and Riva Arun Bangkok
2 days ago
Trainee F&B ฝึกงานเสริ์ฟ @ Riva Surya Bangkok and Riva Arun Bangkok
2 days ago
นักศึกษาฝึกงาน Student Trainee - Front Office, F&B Service, Engineer, Kitchen, Security, Housekeeping, Human Resources, Engineering
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมฝ่ายจัดซื้อ
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานเลขาหัวหน้าช่าง (งานสำนักงาน)
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม F&B Service
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานแผนก Housekeeping
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี Accounting
3 days ago
นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Front
4 days ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี(วิภาวดี42)
5 days ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกตำแหน่ง
5 days ago
Trainee Graphic (วิภาวดี 42) ติดต่อ 0812555732
5 days ago
Account Payable Supervisor
5 days ago
โหลดเพิ่ม

กว่า 3,194 คน

กำลังมองหางาน "นักศึกษาฝึกงาน"

ลงประกาศงาน