×
×
×
×
ฝึกงานโรงแรม
ฝึกงานโรงแรม

เอกสารสำคัญอย่าลืม!

หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน แบบประเมินผลงานเด่นๆ และเอกสารอื่นๆ

ฝึกงานโรงแรม

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงาน

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงานศึกษาลักษณะงาน ประวัติที่ฝึกงาน การเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกงานโรงแรม

แต่งกายให้ถูกต้อง

ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

มีวินัย ตรงต่อเวลา

ควรเดินทางไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 นาที และไม่กลับก่อนเวลาเลิกงาน

ฝึกงานโรงแรม

มีสัมมาคารวะ

มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตนและวางตัวให้เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ ต่างสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

ทำความรู้จัก

ควรทำความรู้จักผู้ดูแลเกี่ยวกับการฝึกงาน เพื่อนร่วมงาน และสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ได้

นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกครัว
10 hours ago
นักศึกษาฝึกงาน Front Office (Chinese or Japanese or Korean Speaking)
10 hours ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนก F&B
11 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนก IT
11 hours ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกช่าง
11 hours ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน
11 hours ago
นักศึกษาฝึกงาน (ช่างทั่วไป) โรงแรมเป็น Hospitel
18 hours ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม Hospital (แผนก F&B Service)
18 hours ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
18 hours ago
Trainee(Kitchen)
1 day ago
Trainee แผนก HR(ฝึก ต.ค.64เป็นต้นไป)
1 day ago
Burmese Student Trainee ชาวพม่า
1 week ago
Burmese Student Trainee ชาวพม่า
1 week ago
Burmese Student Trainee ชาวพม่า
1 week ago
นักศึกษาฝึกงาน
3 weeks ago
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายขาย (Sales)
3 weeks ago
นักศึกษาฝึกงาน F&B Admin (Office)
3 weeks ago
นักศึกษาฝึกงานการขาย (Sales)
3 weeks ago
โหลดเพิ่ม

กว่า 3,507 คน

กำลังมองหางาน "นักศึกษาฝึกงาน"

ลงประกาศงาน