×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.04.2019 | Viewers 1,799
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Patong
ป่าตอง

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Thai National Only, Male with a few years of experience in Night Audit/ guest services role.
- Exceptional interpersonal skills to enhance the service standards throughout the operation.
- Time management skills with high standard of work and attention to details.
- Good interpersonal ability, friendly, caring and dedicated individual.
- English communication skill.
- Polite and helpful manner when dealing with guest.
- Positive attitude, strong service mind and open-minded with energetics person.
- Team player and multi-tasked environment.
- Computer skill.
- Overnight shift work schedule
Job Details
รายละเอียดงาน
- Manage nightly hotel operations, post any transactions needed and ensure cash float balance correctly.
- Verify revenue from all sources is accurately balanced, follow up on any discrepancies.
- Perform end of day procedures.
- Produce daily reports for departments and department heads as well as compile and run statistical reports for all departments and transfer information to our Accounting department.
- Uses proper telephone etiquette, email and message handling procedures.
- Handle reservation enquiry over phone, email and in person to ensure all aspects of the room reservation procedure are followed and having coordinated with HQ member for handed over those enquires received.
- Always greet guests in a friendly and professional manner according to standards.
- Perform accurate check-ins and check-outs of guests daily.
- Anticipate and address guest- s service needs as well as listen to guest- s complaints or concerns and resolving their
issue in a timely manner.
- Perform selling techniques to sell rooms, food and beverage and to promote other services of the hotel.
- Manage caf- set up and its service operation within the caf- including food and beverage.
- Thoroughly understand and adheres to proper credit, cashier, cash handling policies and procedures.
- Reports any unusual occurrences or requests to Resident master in a prompt timely manner.
- Knows all safety, emergency procedures and accident prevention policies.
- Maintains the cleanliness and neatness of the front desk and caf- area.
- Adhere to grooming and appearance standards consistently.
- Understands and can communicate products and services available at the resort
- Print and close the shift on PMS/ POS
- Responsible for achieving and exceeding the guest satisfaction and following the standard operating procedures.
Welfare
สวัสดิการ
- 2 days off per week
- Incentive program
- Service Charge
- Social Security
- Group Insurance
- Provident Fund
- Public Holiday
- Annual Leave
- Meal allowance
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.04.2019
[Internship Bangkok HQ] - Business Development Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
04.04.2019
[Kokotel Head Office] Sales Executive/Coordinator (Travel Agents)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
04.04.2019
[Kokotel Head Office] Assistant of Sales (E-Commerce)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
04.04.2019
[Kokotel Bangkok Surawong] GSA / Waiter / Waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
04.04.2019
[Internship] - Front Office / Guest Service Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
04.04.2019
[Internship] - Chef / Commis / Cook Helper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
04.04.2019
[Internship] - Architectural and Construction Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
04.04.2019
[Internship] - Human Resources Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
04.04.2019
[Internship] - Sales & Marketing Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
04.04.2019
[Internship] - Information Technology Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
04.04.2019
[Internship] - Finance and Accounting Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
04.04.2019
[Kokotel Krabi Oasis (Klonghaeng)] Assistant Resident Master (GSA Supervisor/ Restaurant Supervisor)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register