×
×
×
×
ฝึกงานโรงแรม
ฝึกงานโรงแรม

เอกสารสำคัญอย่าลืม!

หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน แบบประเมินผลงานเด่นๆ และเอกสารอื่นๆ

ฝึกงานโรงแรม

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงาน

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงานศึกษาลักษณะงาน ประวัติที่ฝึกงาน การเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกงานโรงแรม

แต่งกายให้ถูกต้อง

ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

มีวินัย ตรงต่อเวลา

ควรเดินทางไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 นาที และไม่กลับก่อนเวลาเลิกงาน

ฝึกงานโรงแรม

มีสัมมาคารวะ

มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตนและวางตัวให้เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ ต่างสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

ทำความรู้จัก

ควรทำความรู้จักผู้ดูแลเกี่ยวกับการฝึกงาน เพื่อนร่วมงาน และสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ได้

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งงานอื่นๆ
นักศึกษาฝึกงาน (Housekeeping)
9 minutes ago
นักศึกษาฝึกงาน (Finance & Accounting)
9 minutes ago
นักศึกษาฝึกงาน (Bell Service & Concierge)
9 minutes ago
นักศึกษาฝึกงาน F&B
3 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
3 hours ago
นักศึกษาฝึกงานเลขาหัวหน้าช่าง (งานสำนักงาน)
3 hours ago
นักศึกษาฝึกงานส่วนหน้า ส่วนงานConcierge
3 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนก Front Office
4 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม F&B Service
4 hours ago
Internship Korean Speaking
4 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนก Housekeeping
4 hours ago
นักศึกษาฝึกงานครัว
4 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนก Engineering
4 hours ago
Internship Chinese Speaking
4 hours ago
Back Office (นักศึกษาฝึกงาน)
7 hours ago
นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก
8 hours ago
นักศึกษาฝึกงาน(สามารถพูดภาษาจีนได้)
8 hours ago
นักศึกษาฝึกงาน(ช่วงเดือนมีนาคม2563เป็นต้นไป)
8 hours ago
โหลดเพิ่ม

กว่า 2,778 คน

กำลังมองหางาน "นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งงานอื่นๆ"

ลงประกาศงาน