×
×
×
×
ฝึกงานโรงแรม
ฝึกงานโรงแรม

เอกสารสำคัญอย่าลืม!

หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน แบบประเมินผลงานเด่นๆ และเอกสารอื่นๆ

ฝึกงานโรงแรม

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงาน

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงานศึกษาลักษณะงาน ประวัติที่ฝึกงาน การเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกงานโรงแรม

แต่งกายให้ถูกต้อง

ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

มีวินัย ตรงต่อเวลา

ควรเดินทางไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 นาที และไม่กลับก่อนเวลาเลิกงาน

ฝึกงานโรงแรม

มีสัมมาคารวะ

มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตนและวางตัวให้เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ ต่างสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

ทำความรู้จัก

ควรทำความรู้จักผู้ดูแลเกี่ยวกับการฝึกงาน เพื่อนร่วมงาน และสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ได้

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งงานอื่นๆ
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนก F&B
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกช่าง
3 days ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
3 days ago
นักศึกษาฝึกงาน (ช่างทั่วไป) โรงแรมเป็น Hospitel
3 days ago
นักศึกษาฝึกงาน
4 days ago
Traniee แผนกบัญชี(ฝึก ม.ค.-กพ.65เป็นต้นไป)
6 days ago
นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก
1 week ago
Trainee - Front Office นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับ
1 week ago
Trainee - Finance นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชีและการเงิน
1 week ago
Trainee - Spa นักศึกษาฝึกงานแผนก สปา
1 week ago
Trainee - Sales & Marketing นักศึกษาฝึกงานแผนกขายและการตลาด
1 week ago
HR Trainee นักศึกษาฝึกงาน แผนกทรัพยากรบุคคล
1 week ago
นักศึกษาฝึกงาน Student trainee - Security
1 week ago
นักศึกษาฝึกงาน Student trainee - Housekeeping
1 week ago
นักศึกษาฝึกงาน Student trainee - Engineer
1 week ago
นักศึกษาฝึกงาน Student Trainee - F&B Service, Kitchen
1 week ago
Trainee HR (ฝึก ม.ค.65 เป็นต้นไป)
1 week ago
โหลดเพิ่ม

กว่า 3,566 คน

กำลังมองหางาน "นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งงานอื่นๆ"

ลงประกาศงาน