×
×
×
×
ฝึกงานโรงแรม
ฝึกงานโรงแรม

เอกสารสำคัญอย่าลืม!

หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน แบบประเมินผลงานเด่นๆ และเอกสารอื่นๆ

ฝึกงานโรงแรม

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงาน

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงานศึกษาลักษณะงาน ประวัติที่ฝึกงาน การเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกงานโรงแรม

แต่งกายให้ถูกต้อง

ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

มีวินัย ตรงต่อเวลา

ควรเดินทางไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 นาที และไม่กลับก่อนเวลาเลิกงาน

ฝึกงานโรงแรม

มีสัมมาคารวะ

มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตนและวางตัวให้เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ ต่างสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

ทำความรู้จัก

ควรทำความรู้จักผู้ดูแลเกี่ยวกับการฝึกงาน เพื่อนร่วมงาน และสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ได้

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งงานอื่นๆ
Kitchen Trainee
18 hours ago
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
18 hours ago
นักศึกษาฝึกงาน Secretary to Engineer (Office)
18 hours ago
นักศึกษาฝึกงาน Finance
18 hours ago
นักศึกษาฝึกงานการตลาด (Marketing)
18 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
18 hours ago
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายขาย (Sales)
18 hours ago
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายจัดซื้อ
18 hours ago
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล
18 hours ago
Internship PR-Marketing
18 hours ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกขาย
1 day ago
เสริฟ
1 day ago
พนักงานเสริฟ แคชเชียร์
1 day ago
นักศึกษาฝึกงานครัว
1 day ago
นักศึกษาฝึกงานแผนก Front Office
1 day ago
นักศึกษาฝึกงานแผนก Housekeeping
1 day ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม F&B Service
1 day ago
นักศึกษาฝึกงาน-ช่างเทคนิค
1 day ago
โหลดเพิ่ม

กว่า 3,402 คน

กำลังมองหางาน "นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งงานอื่นๆ"

ลงประกาศงาน