×
×
×
×
ฝึกงานโรงแรม
ฝึกงานโรงแรม

เอกสารสำคัญอย่าลืม!

หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน แบบประเมินผลงานเด่นๆ และเอกสารอื่นๆ

ฝึกงานโรงแรม

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงาน

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงานศึกษาลักษณะงาน ประวัติที่ฝึกงาน การเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกงานโรงแรม

แต่งกายให้ถูกต้อง

ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

มีวินัย ตรงต่อเวลา

ควรเดินทางไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 นาที และไม่กลับก่อนเวลาเลิกงาน

ฝึกงานโรงแรม

มีสัมมาคารวะ

มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตนและวางตัวให้เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ ต่างสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

ทำความรู้จัก

ควรทำความรู้จักผู้ดูแลเกี่ยวกับการฝึกงาน เพื่อนร่วมงาน และสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ได้

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งงานอื่นๆ
Student Trainee
1 day ago
Marketing Officer [นักศึกษาฝึกงาน]
1 day ago
นักศึกษาฝึกงาน Student Trainee - Front Office, F&B Service, Engineer, Kitchen, Security, Housekeeping
1 day ago
Trainee
2 days ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง
6 days ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับ
6 days ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
1 week ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
1 week ago
Interns (Kitchen, F&B Service and Guest relations)
1 week ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
2 weeks ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน ,ห้องอาหาร,ต้อนรับ , ช่าง
4 weeks ago
นักศึกษาฝึกงาน แผนก Kitchen
4 weeks ago
นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง F&B Admin
4 weeks ago
นักศึกษาฝึกงาน แผนกHousekeeping
1 month ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับ
1 month ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกทรัพยากรบุคคล
1 month ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
1 month ago
นักศึกษาฝึกงาน (Purchasing & Receiving)
1 month ago
โหลดเพิ่ม

กว่า 3,019 คน

กำลังมองหางาน "นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งงานอื่นๆ"

ลงประกาศงาน