×
×
×
×
ฝึกงานโรงแรม
ฝึกงานโรงแรม

เอกสารสำคัญอย่าลืม!

หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน แบบประเมินผลงานเด่นๆ และเอกสารอื่นๆ

ฝึกงานโรงแรม

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงาน

ทำการบ้านเกี่ยวกับที่ฝึกงานศึกษาลักษณะงาน ประวัติที่ฝึกงาน การเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกงานโรงแรม

แต่งกายให้ถูกต้อง

ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

มีวินัย ตรงต่อเวลา

ควรเดินทางไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 นาที และไม่กลับก่อนเวลาเลิกงาน

ฝึกงานโรงแรม

มีสัมมาคารวะ

มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตนและวางตัวให้เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ ต่างสถาบัน

ฝึกงานโรงแรม

ทำความรู้จัก

ควรทำความรู้จักผู้ดูแลเกี่ยวกับการฝึกงาน เพื่อนร่วมงาน และสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ได้

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งงานอื่นๆ
Trainee แผนก HR(ฝึก ต.ค.64เป็นต้นไป)
16 hours ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม Hospital (แผนก F&B Service)
19 hours ago
นักศึกษาฝึกงาน (ช่างทั่วไป) โรงแรมเป็น Hospitel
19 hours ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกครัว
1 day ago
นักศึกษาฝึกงาน Front Office (Chinese or Japanese or Korean Speaking)
1 day ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนก F&B
1 day ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกช่าง
1 day ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน
1 day ago
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
1 day ago
Trainee(Kitchen)
2 days ago
Burmese Student Trainee ชาวพม่า
1 week ago
Burmese Student Trainee ชาวพม่า
1 week ago
Burmese Student Trainee ชาวพม่า
1 week ago
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายขาย (Sales)
4 weeks ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
4 weeks ago
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล
4 weeks ago
นักศึกษาฝึกงานการตลาด (Marketing)
4 weeks ago
นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า
4 weeks ago
โหลดเพิ่ม

กว่า 3,508 คน

กำลังมองหางาน "นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งงานอื่นๆ"

ลงประกาศงาน