×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 01.02.2019 | Viewers 830
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
JOB SKILLS AND REQUIREMENTS:

- Customer-Service: Food and beverage managers managers might have to interact with customers. Being friendly and courteous will help keep customers coming back.
- Attention to Detail: Food and beverage managers have to keep their eyes on a lot of elements: food standards, costs, safety, etc.
- Leadership: Food and beverage managers must be leaders in the back of house, rallying their team during heavy shifts, resolving conflicts and getting the job done.
- Management Skills: Food and beverage managers not only deal with food, they also have to deal with costs, pricing, creating work schedules and more.
- Organizational Skills: Keeping work schedules, shipments, cleaning schedules and more organized is crucial to the job.
- Problem-Solving Skills: Dealing with employee conflict, irate customers and wrong stock orders is part of a food and beverage manager's job. Being able to come up with a solution quickly is a needed skill.
- Speaking Skills: Food and beverage managers need to accurately and easily communicate standards and cooking methods to staff, give orders and speak with customers clearly.
- Thai Nationality.
- Strong English communication skills.
- Strong Motivation Skills.
Job Details
รายละเอียดงาน
- JOB RESPOSIBILITIES:
A Food and Beverage Manager is responsible for managing operations of all Food and Beverage outlets to deliver an excellent Guest and Member experience while training staff and working within budgeted guidelines.

- Manage all Food and Beverage Outlet operations
- Maintain exceptional levels of customer service
- Ensure compliance of brand standards
- Recruit, manage, train and develop the Food and Beverage team
- Manage guest queries in a timely and efficient manner
- Work within budgeted guidelines in relation to Food, Liquor Costs and Payroll
- Set departmental targets and objectives, work schedules, budgets, and policies and procedures
- Develop menus with other members of Food and Beverage team
- Accountable for monthly stock takes
- Incentivise team members to maximize sales and revenue
- Carry out annual and mid-year appraisals with Managers under your responsibility
- Evaluate guest satisfaction levels with a focus on continuous improvement
- Ensure communication meetings are conducted and post-meeting minutes generated
- Be environmentally aware
- Assist other departments wherever necessary and maintain good working relationships
- Comply with Beach club security, fire regulations and all health and safety legislation
Welfare
สวัสดิการ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.05.2019
Financial analyst
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.05.2019
Assistant Human Resource Development Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
03.05.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
02.05.2019
Cook 1
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
02.05.2019
Cold Kitchen Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
30.04.2019
Reservation Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
27.04.2019
Room Maid
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.04.2019
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register