×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
26.06.2019 Public Area Supervisor   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
26.06.2019 Restaurant Captain   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตทวีวัฒนา ]
26.06.2019 Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]...   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตทวีวัฒนา ]
26.06.2019 Duty Engineer   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Revenue Manager   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
26.06.2019 Hostel Officer   
[2 อัตรา] Warm Window Silom - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
26.06.2019 Assistant Hostel Manager   
[1 อัตรา] Warm Window Silom - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
26.06.2019 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Restaurants Manager   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Demi Chef (Sushi Bar)   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง...   
[10 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Room Attendant   
[10 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 ทนายความ   
[2 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[2 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Driver   
[2 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Technician   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
26.06.2019 Thai Chef   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตทวีวัฒนา ]
26.06.2019 Waitress and Waiter   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
26.06.2019 Junior Graphic Designer   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[3 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 เจ้าหน้าที่พยาบาล   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Secretary Housekeeper   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Executive Secretary to MD แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน (พ...   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 วิศวกรสุขาภิบาล   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Demi-Chef Staff Canteen   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
26.06.2019 Duty Manager   
[2 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.06.2019 Security Officer   
[2 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]