×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
15.12.2017 Cook [กุ๊ก] & Steward [สจ๊วต] รายวัน...   
[3 อัตรา] ibis Bangkok Riverside- [ กรุงเทพ - เขตคลองสาน ]
15.12.2017 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] รายวัน...   
[1 อัตรา] ibis Bangkok Riverside- [ กรุงเทพ - เขตคลองสาน ]
15.12.2017 Cook - Hot Kitchen   
[1 อัตรา] ibis Bangkok Riverside- [ กรุงเทพ - เขตคลองสาน ]
15.12.2017 Steward   
[1 อัตรา] ibis Bangkok Riverside- [ กรุงเทพ - เขตคลองสาน ]
15.12.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[4 อัตรา] ibis Bangkok Riverside- [ กรุงเทพ - เขตคลองสาน ]
15.12.2017 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[6 อัตรา] ibis Bangkok Riverside- [ กรุงเทพ - เขตคลองสาน ]
12.12.2017 สาขา Sena Fest (เจริญนคร 16 ) รับสมัคร Cook Helper ประจำร้าน...   
[1 อัตรา] Wine Connection Thailand- [ กรุงเทพ - เขตคลองสาน ]
07.12.2017 Chef de Partie - Hot Kitchen   
[1 อัตรา] Millennium Hilton Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตคลองสาน ]

1