×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
16.08.2019 Event Coordinator - Elephant Boat Race   
[1 อัตรา] Anantara Riverside Bangkok Resort- [ กรุงเทพ - เขตธนบุรี ]
13.08.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Anantara Riverside Bangkok Resort- [ กรุงเทพ - เขตธนบุรี ]
13.08.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Anantara Riverside Bangkok Resort- [ กรุงเทพ - เขตธนบุรี ]
13.08.2019 Cook Helper Bakery Part time   
[4 อัตรา] Anantara Riverside Bangkok Resort- [ กรุงเทพ - เขตธนบุรี ]
13.08.2019 Event Manager   
[1 อัตรา] Anantara Riverside Bangkok Resort- [ กรุงเทพ - เขตธนบุรี ]
13.08.2019 Cook Helper Hot Kitchen [ครัวบุฟเฟ่] - Part Time...   
[1 อัตรา] Anantara Riverside Bangkok Resort- [ กรุงเทพ - เขตธนบุรี ]
13.08.2019 Waiter [พนักงานเสริฟ]   
[1 อัตรา] Anantara Riverside Bangkok Resort- [ กรุงเทพ - เขตธนบุรี ]
13.08.2019 Steward Part Time   
[1 อัตรา] Anantara Riverside Bangkok Resort- [ กรุงเทพ - เขตธนบุรี ]
13.08.2019 Public Relations manager (ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์)   
[1 อัตรา] Anantara Riverside Bangkok Resort- [ กรุงเทพ - เขตธนบุรี ]
13.08.2019 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Anantara Riverside Bangkok Resort- [ กรุงเทพ - เขตธนบุรี ]

1