×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.09.2019 Cleaner [พนักงานทำความสะอาด]...   
[หลายอัตรา] Park Village Rama 2- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
20.09.2019 พนักงานรักษาความปลอดภัย...   
[1 อัตรา] Park Village Rama 2- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
20.09.2019 Assistant to General Manager   
[1 อัตรา] Park Village Rama 2- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
20.09.2019 นักศึกษาฝึกงานบุคคล   
[1 อัตรา] Park Village Rama 2- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
20.09.2019 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Park Village Rama 2- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
20.09.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] Park Village Rama 2- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
20.09.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Park Village Rama 2- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
20.09.2019 นักศึกษาฝึกงานธุรการ   
[1 อัตรา] Park Village Rama 2- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
20.09.2019 Director of Sales   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
16.09.2019 Marketing Manager   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
16.09.2019 Sales Manager   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
16.09.2019 เจ้าหน้าที่บัญชี   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]
16.09.2019 Event Sale   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa- [ กรุงเทพ - เขตบางขุนเทียน ]

1