×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
17.07.2020 Japanese cook (กุ๊กอาหารญี่ปุ่น)   
[1 อัตรา] บ.เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]
17.07.2020 กุ๊ก   
[2 อัตรา] บ.เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]
17.07.2020 Reception   
[1 อัตรา] บ.เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]
17.07.2020 ช่างไฟฟ้า   
[2 อัตรา] บ.เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]
17.07.2020 สจ๊วต   
[2 อัตรา] บ.เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]
17.07.2020 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] บ.เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]
23.05.2020 กุ๊ก   
[1 อัตรา] บ.เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]

1