×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
11.12.2018 Room Maid สาขากทม.   
[1 อัตรา] บริษัท เซ็นเธร่า บีช โฮเทล จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]
11.12.2018 Receptionist [พนักงานต้อนรับ]สาขากทม....   
[1 อัตรา] บริษัท เซ็นเธร่า บีช โฮเทล จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]
06.12.2018 กุ๊ก   
[2 อัตรา] บ.เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]
23.11.2018 ผูัจัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม...   
[1 อัตรา] บ.เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]
23.11.2018 พนักงานซุ้มน้ำ   
[1 อัตรา] บ.เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]
23.11.2018 แคชเชียร์   
[1 อัตรา] บ.เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตคลองสามวา ]

1