×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
11.12.2018 Technician [ช่างเทคนิค] รามคำแหง 15...   
[2 อัตรา] Seasonssiam Hotel (โรงแรมซีซัน สยาม)- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] ที่ซ.รามคำแหง 15...   
[2 อัตรา] Seasonssiam Hotel (โรงแรมซีซัน สยาม)- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 F&B Coordinator   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Human Resource Manager   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Assistant Executive Board   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Assistant Marketing & Communication Manager   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Sales Executive (Catering)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Human Resource Training Officer [พนักงานบุคคล]...   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Steward   
[5 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Guest Relation Officer (GRO)   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 คนสวน   
[4 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Wedding Sale Manager   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
11.12.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Goody Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
10.12.2018 แม่บ้าน   
[4 อัตรา] The Bedroom- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
10.12.2018 แผนกผ้า   
[4 อัตรา] The Bedroom- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
10.12.2018 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[2 อัตรา] The Bedroom- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
10.12.2018 พนักงานขับรถ   
[1 อัตรา] The Bedroom- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
10.12.2018 พนักงานยกกระเป๋า   
[2 อัตรา] The Bedroom- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
07.12.2018 Food Science Supervisor   
[1 อัตรา] The Grand Fourwings Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
06.12.2018 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[หลายอัตรา] The Grand Fourwings Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
06.12.2018 Director of Food and Beverage   
[1 อัตรา] The Grand Fourwings Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
05.12.2018 พนักงานห้องอาหาร   
[2 อัตรา] โรงแรมในเครือลิโวเทล (เกษตรนวมินทร์/ลาดพร้าว/หัวหมาก)- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
04.12.2018 Call Center Officer   
[1 อัตรา] The Grand Fourwings Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
04.12.2018 General Cashier Supervisor   
[1 อัตรา] The Grand Fourwings Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]

1 2 Next