×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
15.07.2020 Sales Executive   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
15.07.2020 Store Manager (ด่วนที่สุด)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
15.07.2020 Fitness Trainer (ฟิตเนสเทรนเนอร์)   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
15.07.2020 Steward   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
15.07.2020 Casual staff (รองรับงานจัดเลี้ยง)ด่วนที่สุด...   
[หลายอัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
15.07.2020 Casual Steward   
[หลายอัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.07.2020 Commis III (Buttercup)   
[1 อัตรา] Amari Residences Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
12.07.2020 Caddy   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
12.07.2020 Store supervisor (ด่วนที่สุด)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
12.07.2020 พนักงานต้อนรับสนามไดว์กอล์ฟ (ด่วนที่สุด)...   
[4 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
12.07.2020 คนสวน   
[4 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
06.07.2020 Commis II   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
27.06.2020 Marketing Communications Manager   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
25.06.2020 Security Officer   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
18.06.2020 Housekeeper / Supervisor / Instructor   
[1 อัตรา] สถาบันไอทิม- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.06.2020 พนักงานขับรถ   
[1 อัตรา] The Bedroom- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.06.2020 แผนกผ้า   
[1 อัตรา] The Bedroom- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
22.04.2020 Banquet Manager [ผู้จัดการจัดเลี้ยง] ด่วนที่สุด...   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
22.04.2020 Sr.Human Resource (ด่วนที่สุด)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]

1