×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
30.04.2017 Driver (พนักงานขับรถ)   
[3 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
30.04.2017 Restaurant Supervisor ห้องอาหารจีน   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
30.04.2017 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
30.04.2017 training Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
30.04.2017 Sales Executive   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
30.04.2017 Hostess   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
28.04.2017 Walk in interview พนักงานประจำ True Shop (Sale & Service...   
[หลายอัตรา] Bakehouse Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
28.04.2017 Steward /พนักงานล้างจาน (สัญญาจ้างรายปี)...   
[1 อัตรา] Amari Residences Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
28.04.2017 Team Leader, Front Desk   
[2 อัตรา] Chiva Residence Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
28.04.2017 Attendent, Housekeeping (Temp)   
[2 อัตรา] Chiva Residence Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
28.04.2017 Agent, Front Desk   
[2 อัตรา] Chiva Residence Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
28.04.2017 Sale Executive (Corporate)   
[4 อัตรา] The Grand Fourwings Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
28.04.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
26.04.2017 Demi-Chef   
[1 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
26.04.2017 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[3 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
26.04.2017 Night Receptionist   
[3 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
26.04.2017 Air-Condition and Refrigeration-Mechanics (ช่างแอร์)   
[1 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
26.04.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[3 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
25.04.2017 Senior General Cashier   
[1 อัตรา] The Grand Fourwings Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.04.2017 Driver   
[หลายอัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.04.2017 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.04.2017 Security Officer [พนักงานรักษาความปลอดภัย]...   
[1 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.04.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.04.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.04.2017 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.04.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[หลายอัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.04.2017 Spa Receptionist (พนักงานต้อนรับสปา)   
[4 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.04.2017 Commis III   
[2 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.04.2017 Chief Account   
[1 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.04.2017 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[4 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]

1 2 Next