×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
26.03.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
26.03.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] The Warehouse Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
26.03.2017 เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำที่สาทร)...   
[1 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
26.03.2017 Cost Controller Officer [เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน] ประจำที...   
[1 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
26.03.2017 Guest Service Agent (ประจำที่สาทร)...   
[2 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
26.03.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[3 อัตรา] OH BANGKOK HOSTEL - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
26.03.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] OH BANGKOK HOSTEL - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
26.03.2017 พนักงานบัญชี   
[1 อัตรา] OH BANGKOK HOSTEL - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
26.03.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[4 อัตรา] The Cube Hostel - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
26.03.2017 Night Receptionist   
[2 อัตรา] The Cube Hostel - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
26.03.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[5 อัตรา] The Cube Hostel - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
26.03.2017 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] captain...   
[หลายอัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
26.03.2017 Operation Director   
[1 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.03.2017 Personal Officer (พนักงานฝ่ายบุคคล)   
[2 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
26.03.2017 Accounting officer   
[4 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
26.03.2017 Cashier ( กะกลางคืน )   
[7 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.03.2017 PR Executive & Receptionist ( กะกลางคืน ) ...   
[4 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.03.2017 Marketing Manager   
[2 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
26.03.2017 Marketing Communications Manager   
[1 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.03.2017 PR Executive   
[6 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.03.2017 Secretary to Hotel Manager (เลขาผู้จัดการโรงแรม)   
[2 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
26.03.2017 Club Manager   
[1 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
26.03.2017 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)   
[4 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
26.03.2017 Sales Manager   
[1 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.03.2017 Public Relation Attendant (Welcome Filipino)   
[3 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.03.2017 Graphic Designer   
[1 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.03.2017 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[5 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.03.2017 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Dewanbangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
26.03.2017 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
26.03.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]