×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
23.06.2017 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] PRINCETON BANGKOK HOTEL - [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
23.06.2017 Guest Experience Manager   
[1 อัตรา] Sofitel Bangkok Sukhumvit - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Commis II   
[1 อัตรา] Sofitel Bangkok Sukhumvit - [ กรุงเทพ ]
23.06.2017 Steward   
[2 อัตรา] Sofitel Bangkok Sukhumvit - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)   
[1 อัตรา] Sofitel Bangkok Sukhumvit - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Room Service Waiter / Waitress   
[1 อัตรา] Sofitel Bangkok Sukhumvit - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.06.2017 Store / Receiving   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.06.2017 E-Commerce Officer   
[1 อัตรา] MANDARIN HOTEL - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
23.06.2017 Sales Executive (Events & MICE)   
[1 อัตรา] MANDARIN HOTEL - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
23.06.2017 Commis I   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
23.06.2017 Guest Service Manager (Chinese Speaker)   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
23.06.2017 Guest Service Agent - Executive Lounge   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
23.06.2017 นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนก HR ...   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
23.06.2017 Commis II -Pastry   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
23.06.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
23.06.2017 Security Officer [พนักงานรักษาความปลอดภัย]...   
[2 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
23.06.2017 Chief Account   
[1 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
23.06.2017 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[1 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
23.06.2017 Director of Sales (ผู้อำนวยการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Grand Solitaire Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Revenue Manager   
[1 อัตรา] Grand Solitaire Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Executive Chef   
[1 อัตรา] Grand Solitaire Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Grand Solitaire Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Grand Solitaire Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Grand Solitaire Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Chief Account   
[1 อัตรา] Grand Solitaire Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Grand Solitaire Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Technician [ช่างเทคนิค]   
[2 อัตรา] Unicoexpress @ Sukhumvit-Bangkok managed by Anya Hotel - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Unicoexpress @ Sukhumvit-Bangkok managed by Anya Hotel - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
23.06.2017 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] Unicoexpress @ Sukhumvit-Bangkok managed by Anya Hotel - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]