×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
25.09.2017 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Grand Sukhumvit Hotel Bangkok Managed by ACCOR - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
25.09.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[4 อัตรา] Grand Sukhumvit Hotel Bangkok Managed by ACCOR - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
25.09.2017 Room Service Waiter   
[2 อัตรา] Grand Sukhumvit Hotel Bangkok Managed by ACCOR - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
25.09.2017 Front Desk Supervisor   
[1 อัตรา] Grand Sukhumvit Hotel Bangkok Managed by ACCOR - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
25.09.2017 Director of Food & Beverage   
[1 อัตรา] Grand Sukhumvit Hotel Bangkok Managed by ACCOR - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
25.09.2017 Credit Manager   
[1 อัตรา] Grand Sukhumvit Hotel Bangkok Managed by ACCOR - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
25.09.2017 Executive Secretary   
[1 อัตรา] Grand Sukhumvit Hotel Bangkok Managed by ACCOR - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
25.09.2017 Commis III - Hot Kitchen   
[1 อัตรา] Grand Sukhumvit Hotel Bangkok Managed by ACCOR - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
25.09.2017 Demi Chef - Main Kitchen   
[1 อัตรา] Grand Sukhumvit Hotel Bangkok Managed by ACCOR - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
25.09.2017 Commis III - Cold Kitchen   
[1 อัตรา] Grand Sukhumvit Hotel Bangkok Managed by ACCOR - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
25.09.2017 ผู้ช่วยหัวหน้าครัวเบเกอรี่ (Junior Pastry Chef)...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 Sales Manager (Event/ Exhibition)   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 ผู้จัดการร้านกาแฟและเบเกอรี่ (ประจำศูนย์ฯ สิริกิติ์)...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 Senior Exhibition Designer (ออกแบบคูหานิทรรศการ)...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 พนักงานล้างจาน (Steward)   
[2 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 Senior Event Creative   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 พนักงานจัดเลี้ยง (สัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานที่ ธ.ไทยพาณิชย์ ส...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
25.09.2017 ช่างระบบอาคาร ศูนย์ฯสิริกิติ์...   
[5 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 Banquet Supervisor (ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกจัดเลี้ยง)...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 ช่างไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้างานเอ็กซิบิชั่น (สัญญาจ้าง) ...   
[2 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 พนักงานประจำรถขายอาหาร (Food Truck)...   
[3 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 พนักงานเสิร์ฟ (จัดเลี้ยง/ห้องอาหาร)...   
[หลายอัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 กุ๊ก (ครัวไทย,ครัวเบเกอรี่)...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
25.09.2017 Driver Valet [พนักงานขับรถ]   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
25.09.2017 Night Auditor   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
25.09.2017 Assistant Director of Sales   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
25.09.2017 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
25.09.2017 Guest Relation Officer (GRO)   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
25.09.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
25.09.2017 Revenue Manager   
[1 อัตรา] Galleria10 Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]