×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
17.08.2017 Hostess [พนักงานต้อนรับร้านอาหาร]...   
[1 อัตรา] Rembrandt Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] Waterford Diamond Tower At Sukhumvit 30/1 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Account Payable   
[2 อัตรา] Waterford Diamond Tower At Sukhumvit 30/1 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Front Office Supervisor   
[2 อัตรา] Waterford Diamond Tower At Sukhumvit 30/1 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Sales Agent   
[2 อัตรา] Waterford Diamond Tower At Sukhumvit 30/1 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 พนักงานธุรการ   
[2 อัตรา] Waterford Diamond Tower At Sukhumvit 30/1 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Waterford Diamond Tower At Sukhumvit 30/1 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Messenger/พนักงานรับส่งเอกสาร...   
[1 อัตรา] Waterford Diamond Tower At Sukhumvit 30/1 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[2 อัตรา] Waterford Diamond Tower At Sukhumvit 30/1 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Waterford Diamond Tower At Sukhumvit 30/1 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[3 อัตรา] Waterford Diamond Tower At Sukhumvit 30/1 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Waterford Diamond Tower At Sukhumvit 30/1 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[4 อัตรา] N.A.P. Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
17.08.2017 Messenger   
[2 อัตรา] The Le Paradis Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
17.08.2017 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[2 อัตรา] The Le Paradis Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
17.08.2017 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[2 อัตรา] The Le Paradis Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
17.08.2017 Cook (กุ๊ก)   
[2 อัตรา] The Le Paradis Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
17.08.2017 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] The Le Paradis Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
17.08.2017 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[2 อัตรา] The Le Paradis Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
17.08.2017 Room Maid   
[4 อัตรา] The Le Paradis Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
17.08.2017 Chief Guest Service Agent   
[1 อัตรา] Rembrandt Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Commis I - Indian Kitchen   
[2 อัตรา] Rembrandt Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Rembrandt Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Commis II - Mexican Kitchen   
[1 อัตรา] Rembrandt Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Secretary to Hotel Manager & Director of F&B   
[1 อัตรา] Rembrandt Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Graphic Designer Trainee   
[1 อัตรา] Rembrandt Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Assistant Chief Steward [รองหัวหน้าแผนกล้างจาน]...   
[1 อัตรา] Rembrandt Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
17.08.2017 Telesales & Marketing Consultant   
[หลายอัตรา] Anantara Siam Bangkok Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
17.08.2017 Waiter / Waitress (ปฏิบัติงานที่ สุวรรณภูมิ)...   
[หลายอัตรา] The Park 9 Hotel and Serviced Residence - [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
17.08.2017 Sous Chef (ปฏิบัติงานที่ สุวรรณภูมิ)...   
[1 อัตรา] The Park 9 Hotel and Serviced Residence - [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]