×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
20.01.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] THE HOME HOTEL - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 แม่ครัว   
[1 อัตรา] THE HOME HOTEL - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 คนสวน   
[4 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Florist Attendant   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Assistant Executive Board   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Sr.IT Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตลาดพร้าว ]
20.01.2019 F&B Coordinator   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Steward   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Assistant Marketing & Communication Manager   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Human Resource Manager   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Human Resource Officer [พนักงานบุคคล]...   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Guest Relation Officer (GRO)   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.01.2019 Hostel (front office) supervisor - HQ Hostel Silom   
[1 อัตรา] HQ Silom - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
20.01.2019 Hostel Receptionist (Full time/ Part time) - Silom   
[1 อัตรา] HQ Silom - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
20.01.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
20.01.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า...   
[2 อัตรา] Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
20.01.2019 นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบัญชี และจัดซื้อ...   
[1 อัตรา] Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
20.01.2019 Sales Manager (Corporate)   
[1 อัตรา] Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
20.01.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] The Warehouse Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2019 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2019 Hotel Receptionist   
[3 อัตรา] SSIP Boutique Dhevej Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดุสิต ]
20.01.2019 Conceirge   
[1 อัตรา] SSIP Boutique Dhevej Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดุสิต ]
20.01.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] SSIP Boutique Dhevej Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดุสิต ]
20.01.2019 Night Receptionist   
[2 อัตรา] SSIP Boutique Dhevej Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดุสิต ]
20.01.2019 Night Manager   
[1 อัตรา] SSIP Boutique Dhevej Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดุสิต ]