×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
10.08.2020 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 E-Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขายออนไลน์)...   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Executive Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Assistant Manager of Sales and Marketing   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Executive Secretary to General Manager (เลขาจัดผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Sales & Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Commis II - Bakery   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Chief Account (หัวหน้าแผนกบัญชี)...   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Assistant Food and Beverage Manager [ผู้ช่วยจัดการแผนกอาห...   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Executive Chef   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Commis I - Bakery   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Financial Controller   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Catering Manager   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Chef de Partie   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[หลายอัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[หลายอัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Barista   
[3 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Demi-Chef   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Commis I   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
10.08.2020 Account Receivable Supervisor   
[1 อัตรา] Cubic Pratunam Hotel - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]