×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
30.04.2017 Spa Receptionist   
[2 อัตรา] Yunomori Onsen - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
30.04.2017 Accountant   
[1 อัตรา] Yunomori Onsen - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
30.04.2017 Customer Reservation   
[1 อัตรา] Yunomori Onsen - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
30.04.2017 Personal Officer (พนักงานฝ่ายบุคคล)   
[2 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
30.04.2017 PR Executive   
[6 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
30.04.2017 PR Executive & Receptionist ( กะกลางคืน ) ...   
[4 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
30.04.2017 Head of Bartender   
[1 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
30.04.2017 HR Manager   
[2 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
30.04.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
30.04.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
30.04.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
30.04.2017 Guest Service Officer (GSO)   
[2 อัตรา] Restiny Hostel - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.04.2017 Steward   
[5 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ ]
30.04.2017 Driver (พนักงานขับรถ)   
[3 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
30.04.2017 Carpenter ช่างไม้   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตลาดพร้าว ]
30.04.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[5 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
30.04.2017 Bar Supervisor   
[3 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ ]
30.04.2017 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ ]
30.04.2017 Restaurant Supervisor ห้องอาหารจีน...   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
30.04.2017 Sr. Food and Beverage Manager   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตลาดพร้าว ]
30.04.2017 Therapist (พนักงานนวด)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ ]
30.04.2017 Guest Relation Officer (GRO)   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ ]
30.04.2017 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ ]
30.04.2017 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ ]
30.04.2017 Admin Operation   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตลาดพร้าว ]
30.04.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ ]
30.04.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[หลายอัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ ]
30.04.2017 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
30.04.2017 Chief Account   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ ]
30.04.2017 Property Manager   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตลาดพร้าว ]