×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
18.11.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.11.2019 พนักงานเสริฟ   
[หลายอัตรา] บริษัท แม็กซิสต์กรุ๊ป จำกัด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.11.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] บริษัท แม็กซิสต์กรุ๊ป จำกัด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.11.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Citrus Sukhumvit 11 Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.11.2019 spa receptionist   
[2 อัตรา] Heart and Hand - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.11.2019 spa trainer   
[1 อัตรา] Heart and Hand - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
18.11.2019 Assistant Spa Manager [ผู้จัดการสปา]...   
[1 อัตรา] Heart and Hand - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
18.11.2019 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์...   
[1 อัตรา] Heart and Hand - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
18.11.2019 Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Heart and Hand - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.11.2019 Waiter and Waitress   
[3 อัตรา] PARINDAHOTEL - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
18.11.2019 Commis II   
[1 อัตรา] PARINDAHOTEL - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
18.11.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] PARINDAHOTEL - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
18.11.2019 Room Maid   
[2 อัตรา] PARINDAHOTEL - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
18.11.2019 Runner   
[2 อัตรา] บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.11.2019 Hostess   
[1 อัตรา] บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.11.2019 Waiter / Waitress   
[1 อัตรา] บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.11.2019 แคชเชียร์   
[1 อัตรา] บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.11.2019 Commis   
[1 อัตรา] บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.11.2019 Cleaner   
[1 อัตรา] บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
18.11.2019 Asst. or Sales Manager (Corporate)   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.11.2019 Steward (Temporary)   
[2 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.11.2019 Waitress / Waiter   
[2 อัตรา] Gigi Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
18.11.2019 Food Runner   
[1 อัตรา] Gigi Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
18.11.2019 Assistance manager   
[1 อัตรา] Gigi Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
18.11.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Gigi Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
18.11.2019 Bar Manager   
[1 อัตรา] Gigi Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
18.11.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Gigi Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
18.11.2019 Captain   
[1 อัตรา] Gigi Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
18.11.2019 Waiter/Waitress   
[2 อัตรา] Gigi Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
18.11.2019 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] Amaranta Hotel - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]