×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
14.12.2017 Accounting officer   
[2 อัตรา] CLUB SX - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
14.12.2017 Bartender / Head Bartender   
[2 อัตรา] CLUB SX - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
14.12.2017 COMO Shambhala Spa Massage Therapist   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Swimming Pool Attendant   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Intern, Recruitment   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Bellman   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Guest Service Agent, Front Desk   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Service Attendant, Food & Beverage   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Service Attendant, Swimming Pool   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Agent, Reservations Sales   
[2 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Public Area Attendant [พนง ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป]...   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Native Chinese Language Trainer, COMO Metropolitan Bangko...   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Intern, Food & Beverage Service (ฝึกงานบริการอาหารและ...   
[2 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Officer, IT Supports   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 พนักงานทำความสะอาด ที่พักผู้จัดการทั่วไป...   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Sales Manager-Corporate accounts   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Senior Sales Manager-Corporate accounts   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Supervisor, Room Service   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Female Restaurant Receptionist   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Service Attendant, Room Service   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Sales Manager, Leisure Accounts   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Culinary Apprentice (ฝึกงานปฏิบัติงานครัว)...   
[5 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Intern, Human Resources   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Room Attendant [พนง ทำความสะอาดห้องพักแขก]...   
[4 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Security and Safety Manager   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Spa Therapist [พนักงานนวด], COMO Shambhala...   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 M&E Technician [ช่างโรงแรม]   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Income Officer   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Intern, Accounting Admin (ฝึกงานแผนกบัญชี)...   
[2 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Supervisor, Cost Control   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]