×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
22.10.2021 Waitress / Waiter   
[2 อัตรา] Gigi - Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
22.10.2021 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] De Prime Rangnam,Your Tailor Made Hotel - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.10.2021 Public Area Attendant @ Riva Surya Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
22.10.2021 Assistant Chief Engineer @ Riva Surya Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
22.10.2021 Guest Service Agent @ Riva Surya Bangkok   
[3 อัตรา] Riva Arun Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
22.10.2021 Cost Controller @ Riva Surya Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
22.10.2021 General Cashier @ Riva Surya Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
22.10.2021 Chef de parties (อาหารเอเชียน)   
[2 อัตรา] Lily Fu's - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
22.10.2021 Commis   
[4 อัตรา] Lily Fu's - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
22.10.2021 Floor service (Bartender, waiter/waitress, cashier)   
[หลายอัตรา] Lily Fu's - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
22.10.2021 Vietnamese Cook   
[1 อัตรา] Lily Fu's - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
22.10.2021 Room Attendant @ Riva Surya Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
22.10.2021 Accounting officer @ Riva Arun Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
22.10.2021 Room Attendant @ Riva Arun Bangkok   
[2 อัตรา] Riva Arun Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
22.10.2021 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
22.10.2021 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
22.10.2021 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] S Hotel Group - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.10.2021 Control Assurance Manager   
[1 อัตรา] Ascott International Management (Thailand) Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
22.10.2021 Sous Chef   
[1 อัตรา] Gigi - Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
22.10.2021 Steward   
[1 อัตรา] Gigi - Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
22.10.2021 Food Runner   
[1 อัตรา] Gigi - Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
22.10.2021 Commis   
[2 อัตรา] Gigi - Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
22.10.2021 Waiter/Waitress   
[2 อัตรา] Gigi - Dining Hall & Bar - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
22.10.2021 Guest Service Agent [GSA] - Ad Lib Bangkok   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
22.10.2021 Waiter/Waitress - Ad Lib Bangkok   
[3 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
22.10.2021 Public Area Attendance [พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป]...   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
22.10.2021 แม่บ้าน ประจำบ้านผู้บริหาร...   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
22.10.2021 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] - Ad Lib Bangk...   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
22.10.2021 Technician - พนักงานช่างทั่วไป (ชั่วคราว) ...   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
22.10.2021 Reservation Officer - Ad Lib Bangkok   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]