×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
18.08.2018 Demi-Chef Cold Kitchen   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.08.2018 Cook 1 Banquet   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.08.2018 Cook 2 Bakery   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.08.2018 Sr. Sales Manager (Travel Agent)   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.08.2018 Reservation Manager (ผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.08.2018 Duty Manager   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.08.2018 Guest Relation Officer (GRO)   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.08.2018 Waiter   
[5 อัตรา] The Sukosol Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.08.2018 นักศึกษาฝึกงาน ทุกแผนก...   
[10 อัตรา] The Sukosol Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.08.2018 Chef Omakase   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Welcomer Manager (Guest Relations Manager)   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Sales Manager - Business Travel   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Sake Sommelier - OMAKASE   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Sales Manager - Reactive   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Commis - Executive Foor (Temp)   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Bartender (Mixologist)   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Restaurant Manager - OMAKASE   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Graphic Designer   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Waiter/ess   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Security Agent   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[หลายอัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Outdoor Welcomer (Doorman)   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 Duty Manager / Night Manager   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.08.2018 กุ๊กครัวเย็น   
[4 อัตรา] TWST .CO.,LTD - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.08.2018 Sous Chef อาหารยุโรป   
[2 อัตรา] TWST .CO.,LTD - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.08.2018 Head Chef อาหารยุโรป   
[2 อัตรา] TWST .CO.,LTD - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
18.08.2018 Hostess (ต้อนรับประจำร้านอาหาร)...   
[3 อัตรา] TWST .CO.,LTD - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
18.08.2018 พนักงานเสริฟ ประจำร้านอาหาร...   
[1 อัตรา] TWST .CO.,LTD - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.08.2018 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]