ขอแจ้งผู้ใช้งาน www.hoteljob.in.th ทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 บริษัทจึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน
หากต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ 088-1478-898 หรือทาง line official @hoteljob จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -​17.30 น.
×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
07.05.2021 Commis B (Bakery)   
[2 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.05.2021 Commis A (Bakery)   
[3 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.05.2021 Chef de Partie (Bakery)   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.05.2021 Demi Chef de Partie   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.05.2021 R&D Supervisor (Sweet)   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.05.2021 หัวหน้าแผนกบรรจุผลิตภัณฑ์ / Assembly Supervisor...   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงาน Secretary to Engineer (Office)...   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 Waiter Banquet   
[2 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 Banquet Supervisor   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 Assistant / Banquet Manager [ผู้ช่วย / ผู้จัดการฝ่ายจัดเ...   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 F&B Captain   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม...   
[4 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงาน Finance   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงานแผนกครัว...   
[หลายอัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 Restaurant Manager   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 Waiter/Waitress   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 Cluster Digital Marketing Manager   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงานส่วนหน้า ส่วนงานConcierge...   
[2 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงานการขาย (Sales)...   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม...   
[2 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า...   
[2 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงาน F&B Admin (Office)...   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล...   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงานฝ่ายขาย (Sales)...   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน...   
[2 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 นักศึกษาฝึกงานการตลาด (Marketing)...   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2021 Tour Operation   
[5 อัตรา] The Riche Boutique Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
07.05.2021 Account Payable   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]