×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
15.02.2019 Financial Controller   
[1 อัตรา] Siam@Siam Design Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.02.2019 Secretary to Group FC   
[1 อัตรา] Siam@Siam Design Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.02.2019 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Siam@Siam Design Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.02.2019 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ]...   
[2 อัตรา] Siam@Siam Design Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.02.2019 Waiter / Waitress (TAAN Restaurant)   
[1 อัตรา] Siam@Siam Design Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.02.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[หลายอัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.02.2019 Security Staff ( Contract )[พนักงานรักษาความปลอดภัย] ...   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
15.02.2019 Commis - Italian (Temp.)   
[1 อัตรา] GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.02.2019 Engineer (Temp.)   
[1 อัตรา] GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok) - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
15.02.2019 Lobby Attendant   
[1 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Restaurant Manager (Female only)   
[1 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก...   
[หลายอัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Online Marketing Officer   
[1 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Marketing Manager   
[1 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 พนักงานรายวัน แผนกแม่บ้าน วันละ 400 บาท โทร 089-9667766...   
[3 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 แม่บ้านทำห้องพัก   
[3 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Front Office Supervisor   
[2 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[หลายอัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Night Manager   
[1 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] Solitaire Bangkok, Sukhumvit 11 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Assistant Training Manager   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok) - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
15.02.2019 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok) - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
15.02.2019 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok) - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
15.02.2019 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok) - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
15.02.2019 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok) - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]