×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
15.02.2019 Night Auditor   
[1 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Housekeeper Clerk [เสมียนแม่บ้าน] ด่วน...   
[1 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Sales Manager / Asst.Sales Manager(Corporate / Government...   
[3 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Night Manager   
[1 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Security Officer (ด่วน)   
[2 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Steward Supervisor   
[1 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[5 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Food Stylist ด่วน   
[1 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Technician   
[3 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Bell Boy & Driver   
[2 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
15.02.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Gardener [คนสวน] สัญญา1ปี   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
15.02.2019 Chef de Partie   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
15.02.2019 Director of Revenue Optimization - SALA Hospitality Group...   
[1 อัตรา] sala rattanakosin Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
15.02.2019 Front Office Supervisor (Bangkok Based) - URGENT!   
[1 อัตรา] sala rattanakosin Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
15.02.2019 Guest Service Agent (Bangkok Based) - URGENT!   
[2 อัตรา] sala rattanakosin Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
15.02.2019 Hostess (พนักงานอาคันตุกะสัมพันธ์ ประจำห้องอาหาร) - URGEN...   
[1 อัตรา] sala rattanakosin Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
15.02.2019 Guest Service Centre Agent (Operator) - Bangkok Based   
[1 อัตรา] sala rattanakosin Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
15.02.2019 Waiter/Waitress (พนักงานบริการห้องอาหาร) - URGENT!...   
[1 อัตรา] sala rattanakosin Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
15.02.2019 Commis   
[1 อัตรา] Areeya Hospitality Company Limited. - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.02.2019 Sales Manager (Bangkok Office)   
[2 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
15.02.2019 Interior Design (เริ่มงานได้ทันที)...   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
15.02.2019 Sales Manager (Development)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
15.02.2019 Finance Manager (Maleenont Tower, Bangkok)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
15.02.2019 Interior or Architecture (Maleenont Tower, Bangkok)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
15.02.2019 Account Payable Officer (Maleenont Tower, Bangkok)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]