×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
14.08.2020 Sous Chef (Thai-Chinese)   
[2 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
14.08.2020 Outlets Manager (F&B)   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
14.08.2020 Chef de Partie   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
14.08.2020 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[3 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
14.08.2020 Cashier Officer   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
14.08.2020 Steward   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.08.2020 Fitness Trainer (ฟิตเนสเทรนเนอร์)   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.08.2020 พนักงานต้อนรับสนามไดว์กอล์ฟ (ด่วนที่สุด)...   
[4 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.08.2020 Chef de partie ครัวไทย   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.08.2020 Sales Executive   
[2 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.08.2020 Store Manager (ด่วนที่สุด)   
[1 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.08.2020 Casual staff (รองรับงานจัดเลี้ยง)ด่วนที่สุด...   
[หลายอัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.08.2020 Cook [กุ๊ก] รายวัน ด่วนที่สุด!!...   
[หลายอัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.08.2020 Casual Steward   
[หลายอัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
14.08.2020 Steward   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
14.08.2020 Public Area Attendant   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
14.08.2020 GCR & AP Supervisor   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
14.08.2020 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.08.2020 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.08.2020 บัญชีรายได้   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
14.08.2020 Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.08.2020 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.08.2020 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.08.2020 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.08.2020 พนักงานเสริฟ   
[2 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.08.2020 ผู้ช่วยสมุห์บัญชี   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
14.08.2020 ช่างซ่อมบำรุง   
[2 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.08.2020 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.08.2020 Hand Washer   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.08.2020 European Cook [กุ๊กอาหารยุโรป]...   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]