×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
20.04.2019 Account Payable   
[1 อัตรา] Triple Y Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
20.04.2019 House keeping supervisor   
[1 อัตรา] Triple Y Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
20.04.2019 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ประจำสีลม)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
20.04.2019 HR Officerชาย (ประจำสีลม)   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
20.04.2019 Sales Manager (Corporate) ประจำเพลินจิต...   
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
20.04.2019 พนักงานบัญชี (ประจำเพลินจิต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
20.04.2019 ช่างแอร์ (ประจำสุขุมวิท ซอย7)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
20.04.2019 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำเพลินจิต)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
20.04.2019 พนักงานธุรการ (ประจำเพลินจิต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
20.04.2019 เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย (ประจำสีลม)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
20.04.2019 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสีลม)...   
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
20.04.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง 42)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางแค ]
20.04.2019 พนักงานต้อนรับ (โรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง 42)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.04.2019 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง 42)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.04.2019 พนักงานสโตร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ ซอยรามคำแหง42)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.04.2019 พนักงานทำความสะอาด(ประจำโรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง 42)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.04.2019 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง42)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.04.2019 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ ซอยรามคำแหง42)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
20.04.2019 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมเคป เฮ้าส์ ซอยหลังสวน))...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
20.04.2019 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมเคปเฮ้าส์ ซอยหลังสวน)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
20.04.2019 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมเคปเฮ้าส์ ซอยหลังสวน)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
20.04.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมเคป เฮ้าส์ ซอยหลังสวน)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
20.04.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม(เอกภาษาจีน)...   
[1 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
20.04.2019 Waiter (เพศชาย) รับสมัครด่วน!!...   
[2 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
20.04.2019 Room Maid (รับสมัครด่วน!)   
[2 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
20.04.2019 Technician (รับสมัครด่วน!!)   
[2 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
20.04.2019 Chef de Parties(Hot Kitchen)   
[1 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
20.04.2019 Housekeeping Manager (วิภาวดี42)   
[1 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
20.04.2019 IT Supervisor/Assistant IT Manager   
[1 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
20.04.2019 พนักงานซักรีด/ทำความสะอาดทั่วไป...   
[1 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]